FWRW

AcronymDefinition
FWRWFixed-Wing/Rotary-Wing
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
DYDD MERCHER RHYFEL FIETNAM, S4C, 9.30 MEWN cyfres newydd, cawn fwrw golwg ar wahanol agweddau ar Ryfel Fietnam.
Defnyddiol hefyd fyddai rhyw ffordd o wahaniaethu rhwng y prif bwyntiau, er enghraifft, defnyddio print bras i ddynodi prif bwynt paragraff fel bod modd dod o hyd iddo wrth fwrw golwg sydyn dros y dudalen.
"Mae'n unigolyn ymroddedig iawn sy'n wrth ei fodd yn dysgu sgiliau newydd a gall ddefnyddio "Mae'n unigolyn ymroddedig iawn sy'n wrth ei fodd yn dysgu sgiliau newydd a gall ddefnyddio ei fenter ei hun wrth fwrw at dasgau," meddai Hywel.
Bydd cyfle i fwrw golwg ar yr eitemau ddaeth i sylw'r criw dros y 12 mis diwethaf yng Nghymru a thu hwnt wrth i ni ymuno a nhw i gofio rhai o'r straeon nodweddiadol o raglenni 2013.
MEWN cyfres newydd, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru, cawn gyfle i fwrw golwg dros rai o'n chwaraewyr rygbi ifanc addawol.
Mae'n lledaenu drwy wreiddgyff neu risom ac mae angen tywod mwdlyd i fwrw gwreiddiau.
Eisteddfod Genedlaethol S4C, 8.30pm Wedi wythnos o gystadlu brwd, cawn gyfle heno i fwrw golwg yn ol dros uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013.
Mewn rhifyn arbennig o''r gyfres heno, cawn fwrw golwg yn l dros rai o uchafbwyntiau''r gwersi a''r gweithgareddau yn ystod yr wythnos.
Eisteddfod Genedlaethol S4C, 10am Heno ar S4C, yn ogystal a'r rhaglen uchafbwyntiau Mwy o'r Maes, bydd cyfle i fwrw golwg yn ol dros ddigwyddiadau llenyddol y dydd yn Y Babell Len.
Tybed faint o ardaloedd eraill sy'n defnyddio'r gair "odi" am fwrw eira?
Gwn pan mae am fwrw glaw oherwydd ni ddaw Benji allan.Dim letys fflat iddo fo, naci wir - Icebergs drud bob tro, a pansys a runner beans - gellwch feddwl nad oes yr un o'r rhain yn yr ardd yma.
Cawn fwrw golwg yn ol dros gystadlaethau'r gwartheg, y moch, y defaid, y dofednod a'r ceffylau gan gael blas hefyd ar gynnyrch y Neuadd Fwyd a sgwrs gydag amaethwyr ac ymwelwyr i'r maes.