FWY

AcronymDefinition
FWYFreeway
FWYFriends With You (children's art)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roedd hi'n gyfle imi weld pa destunau oedd orau gennai er mwyn gallu mynd mewn i fwy o ddyfnder yn y pwnc yna yn yr ail flwyddyn!
So the 'Keeping Up With the Kardashians' star tried to correct her mistake, by tweeting: "Remember next weekend the 405 Fwy is gonna be closed between the San Fernando Valley and the West Side!!"
Er mai stori am gymeriad dychmygol yw hon, gorfodir y darllenwyr i feddwl am yr holl ferched ifanc fel Madi sy'n dioddef o'r salwch hwn yn ein cymdeithas ni o ddydd i ddydd, ac o'r herwydd, magwn fwy o empathi a chydymdeimlad tuag atynt hwy.
"Ac yna adeg refferendwm 2011, pobl Cymru yn ein rhyddhau ni fel seneddwyr i fedru deddfu ein hawliau ni'n hunain - mae hynna wedi agor ietau tuag at fwy o greadigrwydd yn yr hyn ry'n yn ei wneud.
Ond, yr hyn oedd yn gwthio'r rhaglen yn ei flaen yn fwy byth oedd damcanaiethau rhai fel Harpwood ac i raddau cymeriadau o'r sector wleidyddol fel Emyr Llywelyn un o sylfaenwyr Adfer.
Gall y broblem fod yn fwy difrifol mewn ardaloedd poblogaidd lle ceir niferoedd cynyddol o bobl yn symud i ardaloedd gwledig i fyw neu ar wyliau.
Mae carco Huwi John yn fwy o waith caled na wnaeth Sioned erioed ddychmygu; ac mae Izzy yn derbyn newyddion da.
Asgell fach, sip triongl sydd gan y llamhidydd ar ei gefn tra mae gan y dolffin asgell gefn sy'n fwy ac yn dalach ac mae eu hymyl yn fwy crwm.
Rwy'n edifaru heddiw na holais fwy arno am lawer i hanes.
Ond mi oedd hi'n ddifyr clywed Andrew Misell ar Radio Cymru hefyd, ei hun yn gweithio i Alcohol Concern, yn cydnabod fod y negeseuon yn ddryslyd ac ddim mor syml a chyfri unedau, gan ddweud fod unigrwydd hefyd yn broblem, gan gyfeirio at ymchwil arall oedd yn dangos fod y lles oedd yn dod o fynd i dafarn am gwpwl o beints yn gallu bod yn fwy llesol na'r niwed oedd yn dod yn sgil yr alcohol ei hun.
Teulu (S4C, 9pm) Mae Prys ar fin cael ei fedyddio ac mae gan Margaret druan fwy na digon ar ei phl--t.
Alla i ddim deall pam nad yw pobl yn fwy crac am bethau y dyddie hyn.