FEDR

AcronymDefinition
FEDRFondul European de Dezvoltare Regionala (Romanian: European Regional Development Fund)
FEDRFinal Engineering Design Review
References in periodicals archive ?
Oes yna gyfnod pan fedr pobl lwyr ymroi i wylio rhywbeth petai ond am hanner awr?
Mae'n gyfoethog o ran ymroddiad, dychymyg a brwdfrydedd, ac mae yn gwneud yr hyn a fedr.
Mae'n mynd o nerth i nerth ac yn dangos be fedr criw o wirfoddolwyr brwdfrydig ei gyflawni.
Nid yw hi'n gwybod pwy i'w goelio a fedr hi ddim gofyn i'r un person y mae hi'n ymddiried ynddo.
Mi fedr llyfr da droi gwyliau gweddol yn wyliau gwych.
Ond mae hi wedi dechrau sylweddoli na fedr hi newid Callum.
Yn ystod y cyfnod yma mi fydd yn bwyta hynny fedr hi gan ennill o leiaf 440 pwys ac yn aml yn dyblu ei phwysau ei hun.
Mae'r cannoedd o luniau sy'n britho'r llyfr yma'n dyst i'w fedr aruthrol yn y maes hwnnw.
Roedd ymgais i smalio fod popeth yn iawn, ond ymgais oedd hi, ac mae pryder dwfn am yr hyn sy'n digwydd i ieuenctid a fedr arwain at ganlyniadau fel hyn.
Mae angen llais llenor fedr weld yn dipyn pellach na ni.
Ond y cwestiwn mawr yw a fedr y ddau yma ymddiried yn ei gilydd ac yn y bobl eraill o'u cwmpas?
Mae ci defaid yn bwysig ar fferm ddefaid yn enwedig, ac mae cwn yn gallu mynd i leoliadau na fedr cerbyd pedair olwyn.