FLER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
FLERFamily Law Education Reform (project)
FLERFunctional Location and Equipment Register
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
The debilitated cousin supposes he is "'normously rich fler."
Felly dwi'n teimlo mod i'n hen hwch fler, cwbl ddi-drefn a bod yn rhaid i mi newid.
Dau arall sy'n chwarae a than yw Nesta a Hywel, ac mae pethau'n mynd yn fler rhwng Garry a Jason.
Ar 61 yr hyn mae'n ei ddisgrifio fel cam fach fler yng Nghymru a cham mawreddog yn yr Alpau, mae'n paratoi i wneud ei naid fwyaf eto yn y gobaith o gael hedfan gyda'i hoff adar, yr Eryr Du a'r Fwltur Griffon sy'n ymgartrefu ym mynyddoedd yr Himalaya.
Ond er bod cryn edrych ymlaen wedi bod cyn cychwyn ar y trip, buan iawn yr aiff pethau'n flEr ymysg y criw, wrth i'r digwyddiadau gyrraedd cresiendo ar y prom.
Yn y cyfamser, mae pethau'n mynd yn flEr pan mae Garry'n dod ar draws guddfan Owen - ac a fydd Sab yn difaru ymweld e Bethania?
Mae'r gyfrol hon yn dilyn o lwyddiant Sgribls Hogan Fler,a gafodd ymateb da dair blynedd yn ol ac sydd newydd fynd i ail argraffiad.
Having joined the King's Royal Rifle Corps, he was reported missing in action at Flers, France and his body was never recovered.
Stuart's tank made it across the lines, and into the German-held village of Flers before breaking down and leaving the crew in a perilous position.
On September 15, 1916, during the Battle of the Somme ten tanks were allocated for a push near the village of Flers. Only seven made it to the start line and four were abandoned early on in the action.
To add to the SFR end load cartoner installed last year at Flers, France, prepared foods company CHARAL has just installed another Kliklok SFR machine at their plant in Lisieux.
For once, the French were glad to see the English in the little Normandy town of Flers for the official signing of documents that secured at least 100 jobs.