References in periodicals archive ?
Major organization : FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE