GAATS

AcronymDefinition
GAATSGander Automated Air Traffic System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dat het hier gaat om relatief 'kleine' literaturen is geen reden om hun een zelfstandig bestaan en een aparte behandeling te ontzeggen.
Het gaat tenslotte om Nederlandse hteratuur, geschreven door mensen die gedurende langere of kortere tijd in Zuid-Afrika gewoond hebben.
Doordat de missie de zwarte als mens behandelt, zo luidt zijn redenering, gaat hij zich arrogant gedragen en luistert hij niet meer.
De verloofde Ziza is bijvoorbeeld zo onder de indruk van de blanke pater die haar na de moord absolutie heeft verleend, dat ze er ook vanuit gaat dat ze haar moord zonder probleem kan bekennen.
Wie op zoek gaat naar een boodschap in deze roman komt dus voor een veelheid van opinies te staan, waarbij nog steeds geldt dat er kritiek geuit wordt op het koloniale systeem en dat de zwarte bevolking sympathiserend, maar ook neerbuigend wordt beschreven.
De bisschop gaat hogerop, krijgt gelijk en de hoofdpersoon wordt overgeplaatst.
En hij gaat verder: de bestuursambtenaar--zijn meerdere bij wie hij de kwestie had aangekaart--"verzekerde me bovendien dat de pater, hoewel schuldig, ongetwijfeld zou worden vrijgesproken met als enige gevolg onberekenbare schade aan mijn carriere, ik vroeg me luidop af of we nog in de Middeleeuwen leefden en hij gaf toe dat de clerus in Congo inderdaad privileges bezat die men wel middeleeuws kon noemen maar dat hij het niet kon helpen en dat we als ambtenaren vooral onpartijdig moesten blijven enzoverder" (Geeraerts 1968: 67).
Criminaliteit viert hoogtij in de wijk en het gaat zeker niet om een alleenstaand geval.