GADW

AcronymDefinition
GADWGemeinde Auf Dem Weg (German: Town on the Road)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dyma ddilyn y tri dros flwyddyn o newid mawr yn eu bywydau wrth iddynt ymladd i fyw gartre' gan gadw eu hannibyniaeth - a thrio cadw eu hurddas hefyd.
Ond mae ei gynhyrchiant biolegol syfrdanol a'r dyfroedd cyfagos wedi helpu gadw gwir wyrth y goedwig law dymherus hon: Yr Arth Ysbryd.
Mae'n symud mewn cylch i gefnogi cymunedau lleol a mentrau bychain fel y farchnad nwyddau amaethyddol, cwmniau bwyd anifeiliaid a busnesau peiriannau amethyddol a garddwriaethol - heb son am gadw ysgolion a chymunedau gwledig Cymreig yn fyw.
Maen nhw hefyd yn mynnu bod pawb sy'n berchen ar gi yn dilyn cwrs i'w hyfforddi sut i gadw a thrin cwen.
Am un peth, mae 'na gymaint o reolau a dw i ddim yn un i gadw at y rheolau!" Mae hi hefyd yn ddiwrnod cyntaf yn yr ysgol i wyneb cyfarwydd ond tybed pwy yw'r cymeriad dirgel?
Ni fydd pethau'n hawdd, yn enwedig heb Denzil i gadw trefn ar y ddwy.
Mae Ffion yn gofyn i Gethin gadw cwmni iddi yng Nghysgod y Glyn ac mae Kelly yn dechrau amau bod gan y ddau rywbeth i'w guddio.
Mae'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a chronfa Amaethyddol Ewrop ac ymgyrcha i gael rhagor o ffermwyr a thirfeddianwyr i fynd ati i gadw cychod gwenyn ar eu tir.
Os cofiaf yn iawn fe gytunwyd i gadw'r slogan a hynny gan CADW, dwi'n siwr bydd rhywun yn fodlon ysgrifennu at yr Herald i'n diweddaru ar y mater hwn?
Yr ateb oedd codi twr gwylio i gadw llygad ar yr arfordir rhag ymosdiad.
Agorwyd ystordai preifat i gadw cynhyrchion llaeth fel menyn, caws a llaeth powdwr er mwyn ceisio lliniaru ar y sefyllfa, atal y pris rhag gostwng rhagor ac yna gwerthu pan ddaw'r galw.