GAEM

AcronymDefinition
GAEMGPS (Global Positioning System) Anomalous Event Monitor
GAEMGruppo Acquariofilo Erpetologico Milanese (Italian: Milanese Aquarist Herpetological Group; zoology)
GAEMGraphical Adventure Engine for Mobiles (software)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
GAEM (Gestion de Actas Electronicas Moviles--Mobile Electronic Minutes Management) is a system to enact transit infractions using mobile devices (cell phones, tablets, etc.) (8).
Os byddai'r tywydd yn ffafriol caem gario'r yd i'r das neu gocyn neu'r gowlas ymhen rhyw wythnos neu well, ond os mai tywydd drwg ac ansefydlog a gaem, byddai'n rhaid meddwl am fychu.
Heb ddweud gormod, fe ddaw'r enw "Gaza" o'r gair "gauze" sef y rhwymyn yna a gaem yn blentyn cyn rhoi'r plastar arno.
Gymaint o hwyl a gaem efo hyn fel y byddai sawl peth yn mynd i ganlyn y ddol, yn sosban, yn ddillad, yn sinc, ac yn ddodrefn!
Por encargo del Servicio de Patrimonio Historico de la Diputacion Foral de Bizkaia, asumio su estudio la empresa GAEM, de Santander, alguno de cuyos miembros habia participado en el descubrimiento.
Neu dyna'r argraff a gaem: dynion oedd yn arwain, yn beirniadu ac teyrnasu yn y Babell Len.
Neu dyna oedd yr argraff a gaem. Sef ein bod wrth bwyso'r botwm i anfon neges yn credu bod y cyfan yn gyfrinachol ac nad oedd y byd na'r betws yn mynd i ddarllen ein sylwadau.
'Roeddwn yn siarad hefo dau hen ffermwr yn y llyfrgell y dydd o'r blaen ac yr oedden nhw, fel minnau, yn cofio'r hafau hirfelyn tesog a gaem ers talwm pan oedd y ddau gynhaeaf yn para' am wythnosau.