GAER

AcronymDefinition
GAERGroupement d'Action Économique Riecois (French economic association)
GAERGrande Alberta Economic Region (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn ddaearegol, mae Garn Boduan yn gorwedd ar asgwrn cefn folcanig Llyen, yn un o nifer o fryniau folcanig ar hyd yr asgwrn cefn a fel ei gymydog Garn Fadryn a'i frawd mawr Tre'r Ceiri yn safle i gaer Oes Haearn ac l-Rufeinig.
Erbyn 77/78 OC mae'r gaer Rufeinig, Segontiwm wedi ei sefydlu yn ystod cyrch Agricola ar Ogledd Cymru a dyma ddechrau ar gyfnod newydd yn y berthynas rhwng y Rhufeiniaid ar y tir mawr a thrigolion Sir Fn.
'We are investigating the death of a man and a woman from the Gaer area of Newport,' Inspector Richard Brake confirmed yesterday.
The suggestion for Cysgod y Gaer is to enter into a partnership with stakeholders to develop a support hub offering both residential and extra care type facilities, as well as an outreach domiciliary care and support service to the tenants of sheltered housing schemes.
Wrth werthfawrogi cryfder amddiffynnol y fryn gaer yma ac wrth edrych ar y dyffryn islaw mae'n amlwg pam fod y safle yma yn safle aml-gyfnod.
'Moel y Gaer is a one-room wattle and daub, thatched, conical house with a fireplace in the middle, a bed and a weaving loom.'
Er mwyn cyrraedd y gaer heddiw rhaid dilyn lon breifat ar hyd cyrion maes awyr Caernarfon am tua dwy filltir.
Bryn Gaer o'r Oes Haearn yw Pen y Gaer yn gorwedd yn uchel uwchben pentref Llanbedr y Cennin ac yn edrych i lawr ar Ddyffryn Conwy, yn wir mae golygfeydd godidog o'r fangre hon ond yr hyn sy'n wirioneddol ddiddorol am y safle hon yw'r chevaux de frise.
Finley added: "It was always going to be hard after Sunday and what went on and with the gaer going but I thought the lads put in a quality performance for the fans that turned up.
Cross over it to visit the Celtic hill fort of Moel Gaer. After visiting this ancient site return to the stile and head down across the valley to the path on the side of the hill opposite.
'Because of its location, the land at Bryn y Gaer is expected to attract interest from farmers, conservationists and investors,' said Mr Nocton.
Paul Maby's under-eights are an impressive proposition and at the two round robins they entered this season at the Gaer and Garden City, they did not concede a goal.