GAFR

AcronymDefinition
GAFRGPIO (General Purpose Input/Output) Alternate Function Register (computer programming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
GAFR 2 N 0233.194' E 10245.312'###0###n.d.###n.d.###n.d.###n.d.###n.d.
According to Al Jazeera spokesman Osama Saeed, Gafr is "neither an employee nor a freelancer for Al Jazeera" and has no connection to the network.
The boys expected it but knew they could lead him to peace by renderings of Llef or Oes gafr eto.
At about 11am the men contacted the rescue team again, unable to proceed because of water flowing through the Llyn Gafr outfall.
Rhyw dro yn ystod 1880au bu ychydig o waith clirio yn hytrach na chloddio yn yr Ogof gan Thomas Kendrick a daethpwyd o hyd i esgyrn dynol yn perthyn i o leiaf bedwar person yn osgystal ag esgyrn mochyn daear, ceffyl, gafr ac arth.
Every year, on the high-spirited last night of the festival, its founder, the indefatigable Owain Arwel Hughes, leads the audience in a rendition of the Welsh folk song, Oes Gafr Eto (Counting the Goats), and other Welsh hymns and songs.
O ddarllen yr erthygl mae yn debyg bod llawer yn tueddu i droi trwyn braidd wrth feddwl am fwyta cig gafr, ond o brofiad fe allaf eu argyhoeddi ei fod yn fendigedig ac yn eithriadol o flasus.
The Heartland Brewery, just underneath the Empire State Building, was where everyone spent the evening and delighted punters with old favourites such as Oes Gafr Eto?
In truth, every County Championship match played by Glamorgan felt as if it was an international against England, an emotion reinforced on Saturday nights away from home when our physiotherapist John Evans would call for hush before quietly launching our chorus of mixed talent into Oes Gafr Eto, followed by a full choral programme before Don Shepherd led us mournfully into Llef before 'last orders' and stop-tap.
Mae nifer o'r rhywogaethau prin i fyny'n uchel ar y creigiau lle all na dafad na gafr gyrraedd atyn nhw.
At this week's Royal Welsh Show, the Splendid Gellilydan Goat Cheese Company of Snowdonia (Cwmni Caws Gafr Godidog Gellilydan, Eryri) made its public bow.
Prydau bwyd syml iawn oedd yno - pethau fel cig gafr neu bwdin plaen o ddim ond afalau, sudd lemon a sinamon.