GARNA

AcronymDefinition
GARNAGreater Arkansas River Nature Association
References in periodicals archive ?
GARNA, H.; MABON, N.; ROBERT, C.; CORNET, C.; NOTT, K.; LEGROS, H.; WATHELET, B.; PAQUOT, M.
Por essa razao, uma melodia cantadae portadora de uma garna de elementos de expressao que vai muito alem daquilo que qualquer sistema de grafia musical, por mais elaborado que seja, pode vir a representar.
Garna Mjava, a Slovakian plumbing, heating and sanitary ware distributor with eight factories in Slovakia and five in the Czech Republic.
3.4 disparos por segundo en 75 fotos en JPG y17 en RAW, 24 funciones personalizadas, compatible con toda la garna de las serie EOS
duPont, Katherine Church Holland, Garna Garren Muller, and Laura L.
Han tvattar garna bilen he washes with-pleasure the-car
The original text reads: "PA RADSTUGAN lAG HVAD GODT IAG GORA KUNDE GIORDE OCH KYRKIOR SKOLAN MED THET SAMMA AF MIGH SPORDE MIN BARN OCH BARNABARN WITNA IAG WAR GOD FADER FATTIG OCH FREMLING IAGH GIORDE GARNA GLADER TY HORDES WIID MIN DOD NIELS IHRES DOD IAG GRATER NAR ALL GUDS BARN UPSTA MED FROGD UPSTAR IAG ATER...."
CORBETT (48) - Smith 17, Bryant 12, Garna 8, Greenslade 4, Winters 4, Waldo 2, Dawkins 1, Holbrook, Hatlen, Vennelli.
Estara compuesta por una amplia garna de equipos, con una aferta para SoHo y PyME.
Foraldrarna beskriver ocksa att de genom att ha en bppen kommunikation och prata om sin situation saval inom familjen som utanfor denna, och garna med en stor portion humor, underlattar klimatet och relationema inom familjen samtidigt som de inte kanner att de behbver skammas over sonens/dotterns sjukdom.