GEEF


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
GEEFGreater Edgewood Education Foundation (Maryland)
References in periodicals archive ?
Het is tragi-komisch uit de monden van Eskimovrouwen uitroepen te horen als: "Je moet een lief kind zijn, want als je je slecht blijft gedragen geef ik je aan de districts-administrateur
Du Perron concedes this difference but points out that it is his choice: 'Ik geef je de verzekering dat ik ban uitwerken, maar het resultaat zou mij niet meer smaken' ['I assure you that I can flesh out, but the result would no longer be to my taste'].
Hay varias locuciones que podrian traducirse (casi) literalmente de una a otra lengua: een nul in het cijfer zijn o een nul zijn ('Ser un cero a la izquierda'); Een maal is geen maal ('Una no es ninguna'); Dat is zo zeker als twee maal twee vier is ('Tan evidente como dos y dos son cuatro') (24); Dat geef ik je in drieen ('Ni a la de tres'); Geef me de vijf
Verb forms that are commonly used in imperatives are doe `do', geef `give', and kom `come'.
Clockwise from left: Meerk Puffy, Gorgon Radeo, and P Lobe (Le Geef not pictured).
Mae perthynas Dyl ac Emma yn cymryd tro dyfnach, i Emma beth bynnag, a chariad pwy ydy Geef mewn gwirionedd?
Ik geef hier met opzet deze korte biografische informatie om te laten zien dat we in dit geval met een in Zuid-Afrika geboren deskundige te maken hebben.
The Head of the National Guard agreed to the creation of an office at YEEF with a coordinating function, to oversee the various issues and act as a link between the Ministry of Defence and GEEF for the most effective application of decisions relating to the environment at the National Guard," a statement issued by the Ministry read.