GENCONV

AcronymDefinition
GENCONVGeneva Convention