GENSYNCH

(redirected from GENSER to SCI Synchronization)
AcronymDefinition
GENSYNCHGENSER to SCI Synchronization