GEPAS

AcronymDefinition
GEPASGene Expression Pattern Analysis Suite (microarray data analysis)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die tematiek van hierdie bundel is swaar en dit manifesteer, heel gepas ook, in die teksaanbod.
Hoewel skryfstyl iets individueels is, is Stylboek volgens die skrywers se eie toeligting daarop afgestem om skrywers en lesers bewus te maak van verskillende stilistiese taalgebruiksmoontlikhede wat binne 'n sekere konteks gepas is (p.
Met die afeluiting van 'n lewe en oeuvre is dit gepas dat hierdie bundel rubrieke 'n deurlopende nostalgiese inslag het op vervloe dae, produkte, gebruike en waardes.
Hy verbind Rusland steeds met passie, die innerlike vlam, en ofskoon hy dit nie direk te kenne gee nie, kan afgelei word dat die lewe vir hom in Suid-Afrika afgekoel het, en in hierdie verband is die wintergegewe besonder gepas. Alhoewel die Russiese winter veel strawwer is as die Suid-Afrikaanse, roep die herinnering aan die sneeu van Rusland 'warm' emosies by hom op.
Aanvanklik het sy vir haar opnames op die lirieke van ander skrywers gesteun, waarvan Hennie Aucamp s'n moontlik die beste by haar stem en temperament gepas het.
Hierdie vrae is geldig en dit is ook gepas dat 'n historikus derglike vrae oor romans waarin historiese gebeurtenisse beskryf word, ondersoek.
(4.) Dadaisme ([+ or -] 1916-1918) het tydens die Eerste Wereldoorlog byna gelyktydig in die neutrale Zurich en New York ontstaan en dadakunstenaars word gepas deur Atkins (1997:83) soos volg beskryf: 'The dada artists blamed society's supposedly rational forces of scientific and technological development for bringing European civilization to the brink of self-destruction.
Inklusiewe apparate is gepas vir die representasie van werke waar die variasies ongekompliseer is.
Die boektitel is heel gepas in die tipiese tikmasjienfont wat baie van ons nog op netjies ingedraaide velle papier uit ons Olivetti-, Olympia-, Royal- of Hermes-masjientjies te voorskyn gehamer het.