GEPO

AcronymDefinition
GEPOGood Enough, Push On (business slang)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hoewel die teks eers in 1977 in Berlyn voltooi word, begin Enzensberger alreeds in Kuba aan Der Untergang der Titanic skryf, nadat die oorspronklike manuskrip wat vanaf Kuba gepos is, onderweg verdwyn (dus ondergaan!) (vgl.
Bydraes kan gepos word aan die Burohoof, Literator, Personeelbussie 251, Buro vir Wetenskaplike Tydskrifte, Privaatsak X6001, Potchefstroom 2520.