GESAG

AcronymDefinition
GESAGGroupement pour l'Etude des Sciences d'Avant-Garde (French: Avant-Garde Science Study Group; Belgium)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Indien die "derra" egter die regering is, is dit moontlik 'n aanduiding dat die regering sy gesag deur middel van geweld laat geld.
Dit tel in Venter se guns dat hy wel "daar" was en met gesag kan praat oor iets soos bygelowe in Afrika, maar dalk kan hy sy kort opmerkings hier eerder hou vir 'n volgende boek waarin hy die kwessie in al sy kompleksiteit kan uitpluis.
In teenstelling met Jesus se oenskynlike afwesigheid en onmag, bied Barabbas aktief weerstand teen onderdrukkende gesag. Hy wil glo, maar dit word uitgebalanseer deur sy onvermoe om uit te breek uit 'n eensame bestaan wat die merk van God se afwesigheid dra.
Uiteindelik breek Henning die perd in, maar oom Sybrand se trots is gekrenk en hy voel dat sy gesag en status deur die val aangetas is.
Om haar argument oor die relatiewe en subjektiewe aard van waarheid te versterk en die gevestigde gesag te ondermyn, verwys Philida na die Slawebeskermer se "poephol" : "Die ding waarop die Grootbaas daar sit, is 'n poephol.
Die feit dat die strykers die hoofgroep in die standaard simfonieorkes is, sou Kaptein Vere se gesag op die skip kon simboliseer.
Sy eis haar eie ruimte op, sy handhaaf haar gesag, oor haar werf en haar werkers, haar kinders, haar goed.
Aan die een kant verteenwoordig Mattheus se vader, Benjamin, ant Sannie, Sissie en Marko die heteronormatiewe orde wat nou verweef is met patriargale gesag. Binne die orde word jou manlikheid bepaal deur onder meer 'n suksesvolle loopbaan, materiele welvaart (verkieslik 'n Mercedes-Benz en herehuis in Rondebosch), 'n stabiele huwelik met 'n vrou, suksesvolle kinders en 'n Christelike geloofsoortuiging.
Reeds in die openingsparagrawe van Laat vrugte word die geslagte teenoor mekaar gestel en word die gesag van die patriarg uitgedaag.
Hul gesag is so verreikend dat ooggetuies bereid is om met die wardens te praat maar nie met die polisie nie, iets wat indruis teen alle polisieprosedure.
Christian, die fokalisator se waarneming van Wehen en sy worsteling met die stad word dan 'n openbarende en kreatiewe gesprek met Freud en al die ander skimme agter hom: soos dat Wilhelm du Plessis deur sy plagiaat geweier het om die gesag van die Vader (Van Heerden) te aanvaar en dus in 'n bloedige oedipalisasie-proses horn Iosgemaak van sy mentor.