GEWIS


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
GEWISGlobal Early Warning Information System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Gewis said that in any case new marriages risked complicating future inheritance or other legal issues and costs were prohibitive, with courts charging up to $110 to register even straightforward marriages by an approved sheikh.
Marcus Sachs, who was heavily involved in GEWIS until his recent move to the private sector, says the system is designed to look at activity at certain routers, domain name servers, and other critical points, which can have value.
Due to privacy concerns, GEWIS will not look at message content, Sachs says.
In "Elsa vat die koek" en "Viva Afrikaans!", gewis twee hoogtepunte in die bundel, lewer die verhaal telkens treffende, maar subtiele kommentaar op die skynheiligheid van mense en hul dubbele standaarde.
Daar is by my gewis nie 'n spesifieke affiniteit vir fantasie nie--ek het byvoorbeeld ook nie 'n groot voorliefde vir wetenskapsfiksie hetsy in literatuur of film nie.
79): Beslis is daar aan alles onderliggend 'n teorie --so eenvoudig, so mooi, so dwingend, dat ons gewis ...
In werklikheid is hierdie bewegende lyn waarvan Klee praat in sy eie werk nie so vry en gewis nie totaal willekeurig of onvoorspelbaar nie, aangesien "the accidental is anticipated and thereby becomes a concrete and consciously deployed building block in the overall resuit" (Frey & Helfenstein, 2000:195).
Die feit dat Reitz na die vredesluiting dokumentasie oor die oorlog nagaan en geen verwysing na Abraham Fouche, Willem Boshoff, Kosie Rijpma, Japie Stilgemoed, generaal Bergh of sy groep vind nie, of ooit weer iets van hulle verneem nie (250), wek die vermoede dat die mense uit die geskiedenisbladsye gewis is.
As tydsdokumente is hierdie oeuvre gewis nog nie na behore ontgin nie (Du Plooy, 1999:664).
Tog word Mannetjies Mentz ('n denkbeeldige historiese figuur) uit die geskiedenisbladsye gewis oor sy skandelike gedrag.