GJEE

AcronymDefinition
GJEEGlobal Journal of Engineering Education (Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hans du Plessis se herskrywing Die Onse Vader Onse Vader wat innie jimmel in sit, ons wil nou vedag net vi U kom bid: Lat U se Naam tog by ons ok geheilig raak, lat U se Kapteinskap hie kom staningse maak, lat U se Wil hie oener by ons oppie grond ok gebere sos da bo tissennie sterretjiese rond, en gjee vi ons vedag onse koppietjie meel, vegjeef ons al onse geskjel en onse gesteel, want sos ons nou yt U se Woord yt weet: ons moet die naaste se sondese ok vegjeet.
Die praktiese, byna kinderlike belewing van sy godsdiens blyk uit sy behoefte aan krag om huile "rigte [te] gjee virrie vesoekingse".
Da's mos getrek: Hy sal Hom skoonwerkers mission gjee ...", en jy besef ai lesende: engele is "skoonwerkers", die samekoms na 'n begrafnis is "after tears", 'n ryk mens is 'n "gelaaide mens", mense wat trou, "Katz en Lurie".