GLAF

AcronymDefinition
GLAFGarrett Lakes Arts Festival (McHenry, MD)
GLAFGay & Lesbian Athletics Foundation, Inc.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae Reit Tu Ol i Ti yn ffilm emosiynol a dirdynnol am effaith cancr ar berthynas ac ar fywyd a phriodas dau unigolyn, wrth iddynt ymdrechu i garu ei gilydd ac i gefnogi ei gilydd, yn glaf ac yn iach, er gwell ac er gwaeth, bob cam o'r ffordd.
Mae cywydd i gynhaeaf gwlyb 1816 gan Gwallter Mechain lawn mor addas ar gyfer 2012: Leni ni bu hardd gu hin, Mai hafaidd na Mehefin; Ni ffynnodd ein Gorffennaf, Pob dyffryn a glyn yn glaf; Yn Awst, gwlyb wair mewn ystod; Medi heb fedi i fod.
Clywais storiau am fyfyrwyr ers talwm yn sefyll yn y glaw o flaen llety cariadon yn glaf o serch ac yn rhoi serend.
Y llenor, y bardd a'r dramodydd Aled Jones Williams yw'r trydydd awdur; un sydd wedi bod yn glaf yn yr ysbyty ei hun am gyfnod.
Mae Sian yn gallu gwneud unrhywbeth gyda'i llais, ond y trac sy'n sefyll allan (i mi) yw ei threfniant cwbl anhygoel o'r gan werin hyfryd honno, Yr Eneth Glaf. Mae'n ei chanu yn y cywair lleddf, sy'n rhoi gwedd gwbl wahanol i'r gan - fel blues bron.
Y drafferth oedd fod y stori hon wedi dwyn i gof yr un a glywais am glaf mewn ysbyty arall, gwr arall yn dioddef o dementia.
Cewch chi ddau fath o glaf yn penderfynu dilyn trywydd amgen - yn gyntaf y rheini sydd -- phroblemau hirdymor lle does dim dull confensiynol yn gallu helpu.
Cywydd y Cynhaeaf Gwlyb, 1816 'Leni ni bu hardd-gu hin, Mai hafaidd na Mehefin; Ni ffynnodd ein Gorphennaf, Pob dyffryn a glyn yn glaf; Yn Awst, gwlyb wair mewn ystod, Medi heb fedi i fod.
Gwyddom bod yno ysbyty fechan oherwydd bu rhaid mynd dau glaf o'r llong i'r lan am driniaeth.
Rhoddodd Duw dri dymuniad i Dwynwen a dymunodd hithau ddadrewi Maelon; cael gwrando ar weddiau unrhyw un a oedd yn glaf o gariad; ac yn olaf dymunodd fod yn lleian a byw ar ei phen ei hunan ar Ynys Llanddwyn (Rhosyr).
Yn y cyfamser, mae Meical hefyd yn dal yn glaf - ac yn gloff - wrth i'w goes dal i fod mewn plaster.
The programme, O'r Galon: Yn Glaf ac yn Iach (From the Heart: In Sickness and in Health) is the second in a series of heartrending vignettes.