GLIR

AcronymDefinition
GLIRGreater Long Island RC (Running Club; New York, NY)
GLIRGood Luck in Rest/Round
GLIRGalanin-Like Immunoreactive Material
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrth i'r awyren ddisgyn yn is, roedd modd gweld gwahanol liwiau'r coed yn glir ac roedd yn hawdd iawn gweld y coed llarwydd ymysg y coed conifferaidd eraill.
Cerdded i lawr yr allt am bwl eto nes gweld Ynys Arw yn glir, ond o'r ochr arall y tro hwn.
Rwyf a pharch mawr i Robat Arwyn a Mererid Hopwood - dwi isho bod yn glir am hynny.
Gall y siopau sy'n gwerthu nwyddau ac offer amaethyddol ynghyd a bwyd anifeiliaid, arddangos yn glir y dillad a'r offer amaethyddol fel masgiau dwst, sbectol diogelwch, dillad ac esgidiau addas ar gyfer gwaith y fferm.
Mae Cadno, ar ol cyfnod hir o gwestiynu, yn cael ei rhyddhau, ond mae DS Davies yn ei gwneud hi'n glir bod yr achos yn parhau.
Dweud Pethe (S4C, 9.30pm) Yn sgil yr argyfwng diweddar, a phrotestiadau mudiadau fel Occupy, mae'n glir bod y system gyfalafol bellach yn cael ei chwestiynu a'i herio.
Wrth i Ceri annog Aled i geisio symud ymlaen, daw'n glir nad yw'r gymuned yn barod i anghofio Nathan Griffiths wrth i Aled a Ceri dderbyn bygythiadau personol yn ddienw.
Mae lle Sheryl ym mywyd Gethin yn hollol glir. Caiff ei ryddhau o orsaf yr heddlu ond tydi o ddim yn bwriadu mynd i unlle hefo Sheryl nes i Dani gael ei gadael yn rhydd.
CHWAREL TRWYN Y FUWCH CYN dechrau datblygu'r chwarel fe wnaeth y trifeddianwr, yr Arglwydd Mostyn, yn glir nad oedd ochr y Gogarth Fach a wynebai Llandudno, i'w gloddio ac nad oedd yr un odyn galch i'w chodi y gallai ei mwg amharu ar dref Llandudno!
Dyw hi ddim yn glir a oedd cymal yng nghytundeb Eve Myles fod rhaid cael o leia pump golygfa ohoni yn ei dillad isa ym mhob rhaglen, ond mae hi wedi gwneud tipyn o gamp gyda'r sgript o ystyried nad yw hi'n siarad Cymraeg.
Wrth edrych i'r gogledd o ochr dde'r traeth roeddwn i'n gallu gweld Ynysoedd y Moelrhoniaid yn glir ac yn gallu gweld y bwa sydd wedi'i ffurfio wrth fod ymchwydd y mr a'r tonnau yn bwrw'r creigiau'n gyson.
Mae o'n egluro'r cyfan mor glir, ac mae cael lluniau i gyd-fynd a'r eglurhad yn werth y byd.