GLOI


Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia.
AcronymDefinition
GLOIGrand Lodge of Ireland (freemasons)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrth gloi fy narlith cyflwynais y ffaith fod Rowlands wedi adnabod fod meini hirion Bryn Gwyn yn rhan o gylch cerrig.
Yn sicr dylai pob peiriant gael ei gadw yn ddiogel mewn adeilad sydd wedi ei gloi. Dylid sicrhau nad yw'r allwedd yn cael ei gadael mewn unrhyw beiriant os na fydd yn cael ei ddefnyddio.
I gloi y noson, bydd yr unawdwyr clasurol Elgan Llyr a Sioned Terry yn perfformio deuawd arbennig.
Darn Bach o Hanes (S4C, 9pm) Yr wythnos hon, Dewi Prysor sy'n olrhain hanes bryngaer o'r Oes Haearn ger Llan Ffestiniog, Rhodri Llwyd Morgan sy'n cael ei gloi mewn cell garchar dywyll o'r cyfnod Fictoraidd, a Lisa Gwilym sy'n edrych ar ffotograffau o brotest Comin Greenham yn ystod y 1980au.
Daw newidiadau i fod ar Bont Hafren eleni wrth i'r toll gael ei leihau (neu ei ddiddymu maes o law?) Ond dyma gloi wrth feddwl am bont gain, heb doll yn y byd, a phennill a luniais yn dilyn comisiwn i bont newydd yn Lledr, Dolwyddelan, lle bu pont Rufeinig unwaith: Fe groeswn bontydd bywyd,/Cyn nodi a'u codi o'r newydd/,Er cerrig rhyd yn eu hyd islaw/Ein troedle'n ynys, heb frys, heb fraw.
Roedd yn arferiad felly o fynd yno i wneud yn sicr fod popeth yn iawn, ond, fel arfer, roedd yn bosibl mynd i mewn i le'r arwerthiant drwy estyn llaw i mewn heibio ochr y drws a chodi'r bachyn oedd yn ei gloi. Roedd ymweliad fel hyn yn ddisgwyliadwy ac o werth mawr i'r perchenogion gan fod eu heiddo yn debygol o gael llonydd gan rai o ddrwgweithredwyr y dref.
Dwi'n hoff iawn o'r sillafiad Inglishman a rhaid dweud fod y llinell gloi yn eitha doniol hefyd ond yn sicr yn perthyn i'w hamser - fydda neb yn meiddio dweud hynna heddiw.
Heno, mi fydd cyfle i gael gwrando ar wledd o berfformwyr rhyngwladol wrth gloi gweithgareddau Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011.
Ac i gloi, llongyfarchiadau i deulu brenhinol Lloegr a'u byddin, a lwyddodd ar benwythnos Cynghrair y Pencampwyr wedi'r bom yn Manceinion i leddfu pryderon trigolion Caerdydd a'r holl ymwelwyr o Turin a Madrid drwy saethu 21 canon yng Nghastell Caerdydd i ddathlu pen blwydd Y Frenhines Windsor.
Rhywbeth arall hynod ddiddorol ym Meillionydd yw fod tystiolaeth archaeolegol yn awgrymu fod dyn wedi arfer defodau penodol i gloi y safle neu i gau y cytiau crynion.
Tro Huw Chiswell yw hi i gloi nos Wener ar y Maes eleni.