GLWT


Also found in: Idioms.
AcronymDefinition
GLWTGood Luck with That
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pan yn fychan roedd gan mam glwt o ardd o flaen y ty ac yn y gornel tyfai rhyw ychydig o Robin Gyrrwr.
Roedd rhai yn cofio'r dyddiau pan oedd hi'n gyffredin dlawd arnynt i gyd, a'r unig anrhegion a gawsant oedd oren ac afal yng ngwaelod eu hosan, ac, os yn lwcus, top pren a chwip, neu ddoli glwt wedi ei gweu.
Rhedodd fy nghariad ar ol y llanc cyn iddo ei ollwng yn glwt ar y llawr.
Eu fersiwn nhw o Playin' with my Friends gan BB King yw'r cyfeiliant i'r hysbyseb sy'n dangos nifer o blant yn paratoi'r bwrdd ar gyfer swper yng nghwmni eu ffrindiau; arth fawr flewog, doli glwt, mwnci a robot.