GMAU

AcronymDefinition
GMAUGospel Martial Arts Union
References in periodicals archive ?
But the changes in the GMAU are primarily additions, and some of these seem extraneous as well.
Mae Y Gmau Olympaidd a Champau'r Cymry yn gyfrol swmpus, llawn lluniau gwych, ac wedi ei dylunio'n gywrain ac mae'n bwrw golwg dros uchafbwyntiau'r gorffennol ac yn cofnodi straeon diddorol a dirdynnol am bencampwyr Olympaidd.
A Y tymor hwn mae'r Dreigiau wedi chwarae rygbi cyffrous yn eu gmau Cynghrair Magners ac mae yna undod yn y garfan.
Meddai Meinir: "Y Sioe Frenhinol yw'r Gmau Olympaidd i amaethwyr, cynhyrchwyr bwyd a phawb sy'n gysylltiedig chefn gwlad yng Nghymru.
Sgorio Cymru (S4C, 9.25pm) Nic Parry sy'n cyflwyno prif straeon y dydd o Uwch Gynghrair Cymru gyda'r gorau o'r gmau rhwng Y Seintiau Newydd v Airbus, Y Bala v Porthmadog, Derwyddon Cefn v Bangor, Aberystwyth v Prestatyn a'r Rhyl v Port Talbot, yn ogystal 'r canlyniadau a'r penawdau o Gynghrair Undebol y Gogledd a Chynghrair Cymru'r De.
Er bod y Gmau Olympaidd bondigrybwyll ar fin cychwyn, ychydig o bobl efallai sy'n ymwybodol o'r Gmau Olympaidd arall ddigwyddodd wythnos neu ddwy yn l gyda beirdd o bob gwlad, 204 i gyd, yn teithio i ddarllen eu gwaith yn Llundain.
Ac wrth i'r gyfres ddychwelyd i S4C, bydd gwesteion arbennig yn ymuno ag ef bob wythnos i drafod y gmau - gan gynnwys cyn ymosodwr Cymru, Malcolm Allen, a chyn gl-geidwad Cymru, Dai Davies.
GxMAU CYMRU URDD 2012 S4C, 9.30pm Dilynwch rai o gystadleuwyr mwyaf addawol Cymru mewn gwe yl aml-chwaraeon i bobl ifanc, Gmau Cymru.
Mae digon o gmau syml a gweithgareddau y gallwch annog y plant i'w gwneud.
"Mae'n amser pwysig yn Llundain gyda'r Gmau Olympaidd ar y gorwel.
Rhoddir sylw hefyd i nifer o gmau eraill gan gynnwys y gm ddarbi a chwaraewyd neithiwr rhwng Port Talbot a Llanelli, yn ogystal 'r gorau o Aberystwyth v Y Trallwng, Airbus v Y Rhyl, Y Seintiau Newydd v Caerfyrddin a Porthmadog v Caersws.
Wedi'r cyfan bu digon yn darogan trafferthion cyn y gmau. Yr unig drafferth wir oedd mai un tm oedd ynddi ac roedd gwylio'r gm yn bleserus ac ar adegau yn boenus o weld mor ddiymadferth oedd chwaraewyr Yr Eidal i arbed llanw y crysau coch-felyn.