GOFFA

AcronymDefinition
GOFFAGene Ontology for Functional Analysis (US FDA tool)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
He said: "I came second in the tenor solo but they put two tenors through to the Gwobr Goffa Osborne Roberts instead of a soprano.
Mr Gething said: "Canolfan Goffa Ffestiniog will be crucial to the future health and well-being of the local population of Blaenau Ffestiniog and I was delighted to be at the official opening.
Dros gyfnod o flwyddyn, mae camerau wedi bod yn recordio holl brysurdeb Canolfan Goffa Ffestiniog - o'r sialensiau sy'n wynebu'r meddygon teulu a'r staff yn ddyddiol i'r achosion sy'n dod a hwy a'r cleifion at ei gilydd.
Neuadd Goffa Mynytho ydi honno, wrth gwrs; neuadd digon tebyg i ddegau o neuaddau eraill ar hyd a lled y wlad, heblaw am yr englyn ar ei thalcen.
Yna byddwn yn dilyn Gwobr Goffa Richard Burton a'r gystadleuaeth C--n allan o unrhyw sioe gerdd.
Roedd Amy Williams, Uwch Ymarferydd Ffisiotherapi, sy'n gweithio yng Nghanolfan Goffa Ffestiniog, yn rhan o brosiect peilot a ddechreuodd yn 2015 i drin cleifion a phroblemau cyhyrsgerbydol yn eu Meddygfa eu hunain.
The Ysgol Heol Goffa pupil uses sign language to communicate while at home as well as a communication aid on a tablet that he takes out and about.
Bydd timau Caernarfon, Maldwyn a Morgannwg yn cystadlu am Wobr Goffa Rolant o Ffn a hynny dan law'r Meuryn Tudur Dylan Jones.
Ym mhennod nos Lun, 4 Mawrth, o Helo Syrjeri, cawn gipolwg o'r ganolfan o safbwynt profiad gwaith, gan i fyfyriwr chweched dosbarth o Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, gael profi holl brysurdeb Canolfan Goffa Ffestiniog yn y rhaglen.