GOPR

AcronymDefinition
GOPRGórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Polish voluntary mountain aid organisation)
GOPRGetting Our Priorities Right (Scotland, UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r Deyrnas Gopr a leolir ym mhorthladd Amlwch wedi bod yn atyniad twristiaidd ers sawl blwyddyn.
Wrth gysylltu hyn a'r ffaith y byddai claddfa Rufeinig mewn twmpath ar safle ble mae Stryd Madog heddiw, y mae'n rhesymol i dybio y byddai math o ganolfan gopr Rufeinig enfawr yn y cynoesau ar y tir ble saif Capel Seilo heddiw.' Defnyddid dr o Ffynnon Ty'n y Pwll i olchi'r copr.
Gwelwyd cynnyrch cyntaf y ffwrnais ym 1910, ond roedd problemau mawr i Mitchell yn llercian ar y gorwel, gan fod ei gopr yn costio 15 cent y pwys i'w gynhyrchu, ond ni thalai'r farchnad ond 12 cent y pwys.
Gweyl Gopr Amlwch, digwyddiad na ddenodd fy sylw o'r blaen, digwyddiad lle doedd dim awydd mynychu o'r blaen ond dyma fentro eleni gan fod Midge Ure yn canu.
Ges i sawl diwrnod da yn lleol yn ystod Gwyliau'r Haf - gwersylla yn Harlech, (gan weld y llwybr newydd i'r Castell), Pistyll Aber, Gwyl Gopr Amlwch am y tro cyntaf (a gweld Porth Amlwch), Caffi Nant Gwrtheyrn ar ei newydd wedd a mwd Gwyl Rhif 6, sydd yn dipyn go lew o amrywiaeth yn y gornel hon o Gymru.
80S SUPERSTAR Midge Ure will headline Amlwch Copperfest - Gwyl Gopr Amlwch.
Where: Oriel Ynys Mon, Rhosmeirch, Llangefni LL77 7TQ When: Bank Holiday Monday (from 12pm-3pm) Copperfest Music Festival, Amlwch Copperfest/Gwyl Gopr, in its 10th year, features Abba Chique, The Pretend Beatles and the Stereosonics tribute bands which all perform today.
Amlwch Copperfest - Gwyl Gopr Amlwch is a free, three-night music festival featuring Bryn Fon, folk star Meinir Gwilym and Frizbee.
Ydy, mae hi'n benwythnos Gwyl Gopr Amlwch a dyna le fydd Elin nos Wener.
Amlwch Copperfest - Gwyl Gopr Amlwch will feature three nights of music and entertainment at the town port.
...yn ol traddodiad lleol, bu'r Rhufeiniaid yn cloddio am gopr ger Amlwch, Mon, ond ofer fu pob ymdrech i ddarganfod yr wythien hyd 1768.