GOSB


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
GOSBGeneral Observer Support Branch
GOSBGround Operations Standardisation Board
GOSBGulf Office Services Bureau (Abu Dhabi, United Arab Emirates)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The GosB overexpression recombinant adenoviruses, Ad-GosB, and interference expression recombinant adenoviruses, Ad-siGosB, were prepared by our laboratory.
Doedd dim darpariaeth gall i feic - roedd yr unig lwybr beics wedi ei orchuddio gan dywod ar hyd yr arfordir, a wedyn roedd trio cael y beic ar y tren nol i Fangor yn ategu'r gosb am rhywbeth gwael iawn a wnaed mewn oes flaenorol - doedd dim ond lle i ddau feic, felly bu raid treulio'r daith fel rhwystr, gan flocio'r tai bach.
Stori fer yw Y Gosb, ac i'r rhai ohonoch sy'n gyfarwydd a gwaith Geraint Evans, gwyddoch am ei ddawn i greu straeon ditectif gafaelgar, a pherthyn i'r genre poblogaidd hwnnw y mae'r stori hon.
Gall methu a gwneud hyn arwain o bosib at gosb trawsgydymffurfio a byddwch chi'n fwy tebygol o gael archwiliad.
Ei gosb fyddai cael ei gario a'i daflu i fyny ac i lawr ar y Ceffyl Pren (y coedyn) a'i luchio i'r mr neu i'r afon efallai.
Daeth yn adnabyddus fel yr 'Hanging Judge' am ddyfarnu'r gosb eithaf i gefnogwyr y Dug mynwy am geisio disodli Iago'r ail yn 1685.
Y gosb o garchar yn y lle cyntaf, cael eich cadw mewn gwlad arall mewn lleoliad eithriadol bell fel na all y teulu ymweld, ac wedyn eich rhwystro rhag siarad eich mamiaith gyda'ch teulu.
Pan mae Annie yn rhannu'r wybodaeth hon yn yr Ysgol Sul, caiff gosb gorfforol gan yr offeiriad, ac mae Darwin yn wallgof ac eisiau dial.
Fel y dywed Bethan nid yw'r gosb o ddirwy yn hanner digon uchel.
Go brin y gall corff unrhyw un oroesi'r gosb ac eto, mae gwledydd y Gorllewin yn rhannu cyfeillgarwch agos gyda phennaeth y wlad, y Brenin Abdullah.
"Mi wnes i feddwl am eiliad be o'n i wedi ei wneud i haeddu'r gosb," meddai'r cynhyrchydd o Feddgelert.
| Craig Joubert yn hel Alex Cuthbert i'r gell gosb yn ystod gem Cymru ag |Awstralia.