GRADD

AcronymDefinition
GRADDGreen River Area Development District
GRADDGRaphics Adapter Device Driver
GRADDGroup Rides and Designated Drivers (US DHHS)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bydd tair o'r graddau hyn yn gweithredu fel Prentisiaethau Gradd Ddigidol lefel 6 yng Nghymru gyda 58 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar gyfer y flwyddyn weithrediadol ac mae disgwyl i 60 prentis arall ddechrau ym mis Medi 2019.
UNAWD OFFERYNNOL BLWYDDYN 7.11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd.
This type of 3D model can not only be used for the purpose of marketing, but also for performing accurate measurements inside the model," said Reza Karamooz, CEO of GRADD Co.
Mae Prentisiaethau Gradd yn cynnig cyfle unigryw i gyd-greu rhaglenni astudio gyda chyflogwyr sy'n cyfuno astudio academaidd a chymwysiadau ymarferol o'r dechrau.
Bydd adeilad ystafell ddosbarth ar wahan, sydd hefyd a statws rhestredig Gradd II, yn cael ei drawsnewid yn fyngalo pum ystafell wely i deulu, gydag un person sydd ag anabledd.
All of GRADD-generated 3D models are virtual reality compatible, can be shared for inspection and accurate measurements in the GRADD CLOUD, and may be experienced from anywhere in the world, using the latest virtual reality equipment.
Yn ogystal, bydd darpariaeth addysg uwch yn canolbwyntio ar y Diploma Addysg Uwch mewn Nyrsio, Gradd Sylfaen mewn Cwnsela, Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheoli Meithrinfa a darpariaeth Rheoli Preswyl Oedolion Gofal Cymdeithasol.
GRADD (Global Robot And Drone Deployment) and the Nevada Business Aviation Association (NVBAA) announced today that they will expand offerings for youth education and host the "GRADD-NVBAA STEM Education Discovery Zone," an area specifically designed to provide a richer science, technology, engineering and math (STEM) education and learning environment for youth of all ages, during race week.
It is the goal of both GRADD and SkyGen to keep UAS in the NAS.
Hefyd fe aeth hi i'r Arctig lle'r enillodd hi un o rasys Ultra caletaf y byd, y 6633 Ultra - taith dros 350 milltir mewn tymheredd a oedd yn gostwng i -72 gradd selsiws.
O ystyried ei fod yn safle cofrestredig (Gradd 2), roedd yn warth ei fod wedi dirywio i'r fath raddau.
Las Vegas, NV, October 07, 2015 --(PR.com)-- GRADD CO.