GRED

AcronymDefinition
GREDGastroesophageal Reflux Disease (chronic illness)
GREDGeothermal Resource Exploration and Development
GREDGeneralized Random Early Detection (communications network packet queuing discipline
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Notwithstanding, significant increases resulted in GRed activity under the same circumstances (Table 6).
To deal with the above RED's problem, GRED was proposed as a variant of RED, in which GRED enhances the way of tuning some of RED's parameters such as max threshold and [D.sub.max] [16].
Geochemist Gred Douglas of Battelle Ocean Sciences in Duxbury, Mass., says his research on tar balls from the beaches of Prince William Sound also suggests they did not come from the Exxon Valdez oil.
Mae teitl y rhaglen yn cyfeirio at un dehongliad o ystyr yr enw "Tywi"; y gred ar goel gwlad bod yr enw yn deillio o'r gair "tywyll".
He also commended the role played by the Sudan in peace realization in South Sudan and Khartoum role in closing the gaps on the question of the Ethiopian GRED dam.
"Dyma'r pethau creiddiol sy'n nodweddu Hywel, ei gefnogaeth ddiysgog i bob un ohonom sy'n cydweithio gydag o, a'i gred waelodol mewn gwerth llyfrgelloedd, llyfrau a darllen.
Cafodd Joe O'Neil ei fagu yn y ffydd Gatholig yng Nghaerfaddon, ond roedd ei gred bersonol yn cynnwys credoau traddodiadol ac esoterig a phwyslais ar fyfyrdod.
Ernie Smyth (Buxton), Paul Jones (Hannah Reed), Gred Kenney (Emvic), Chris Gellion (Nicol Thomas), Roy Waters (Buxton Construction), Bob Smith (Instructor)
Yn y diwedd, aros wnaeth hwnnw a chael dau Ddafydd arall o Gymru - Griffiths a Johns - i ymuno ag o; un gred ydi fod eu cefndir gwerinol wedi'u helpu nhw i ddeall pobol Madagascar ac i weithredu'n ymarferol a dirodres.
It said the Sudan and Egypt should work to implement the outcome of the tripartite summit results between the Sudan, Egypt and Ethiopia, with regard to the GRED, reached in Addis Ababa and within the context of the declaration of principles reached in Khartoum in March 2015.
Mae niferoedd draenogod sydd i'w gweld yn ein gerddi wedi gostwng o tua 40% yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf a'r gred ydi fod 'na bellach lai na miliwn o ddraenogod ym Mhrydain.