GRNP

AcronymDefinition
GRNPGlobal Rural Network Project
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
En la anemia malarica existe una disminucion en la vida media de los globulos rojos que compromete tanto a los GRP como a los GRNP. Normalmente en una infeccion sistemica, la respuesta inflamatoria produce una alteracion en la vida media de los eritrocitos (28).
Destruccion de GRNP. Se considera que la destruccion de GRNP es uno de los mecanismos mas relevantes en la fisiopatologia de la anemia malarica y que se puede producir de diversas maneras:
Recitation party for learners under 12: Grnp Ysgol Nant y Coed, Bro Conwy.
Bydd aelodau'r grnp yn gweithio efo Bethan dros y misoedd i ddod, ac yna, fe fydd y nofel newydd yn cael ei chyhoeddi haf nesaf.
Magodd y grnp Tystion gryn ddilyniant ymysg y to iau, a bellach maen nhw'n cael eu cydnabod fel act sydd ymysg y mwyaf proffesiynol ar y san Gymreig.
Yn eu plith bydd y cir lleol, Parti'r Gromlech, yn ogystal a Trystan Griffiths, Huw Rhys Evans a'r grnp poblogaidd Catsgam.
Yr un peth sy'n gyffredin i bob grnp sy'n defnyddio'r adeilad ydy eu bod nhw i gyd yn brin o bres i'w galluogi i wneud y gwaith sydd ei angen ar y lle.
Bydd y rhaglen gyntaf yn cynnwys Pep le Pew yn ffilmio eu fideo ar gyrion Caerdydd, yn ogystal a Teflon Monkey a'r Dipsomaniacs, tra bydd cyfle hefyd i ymuno a'r grnp Melys wrth iddynt gyrraedd Amsterdam fel rhan o'u taith o amgylch Yr Iseldiroedd.
A beth all rhywun ei ddweud am griw Y Ficar, grnp ska o'r Felinheli a ddechreuodd ganu efo'i gilydd yn il yn 1971?
Daeth Heather Jones yn wyneb amlwg i gynulleidfaoedd yng Nghymru trwy gyfrwng y grnp Bara Menyn, ac mae ei llais unigryw yn parhau i gyfareddu heddiw, gan allu cwmpasu ystod eang iawn o arddulliau o roc i ganu gwerin.
Planed Plant: Cic S4C, 5pm DAW aelodau dawnus y grnp Cic yn il i'r sgran i leddfu rhywfaint ar y boen i'r gynulleidfa ifanc o orfod dychwelyd i'r ysgol ar il wythnosau hir yr haf.