GRWE

AcronymDefinition
GRWEGreyhound Rescue West of England
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r daith i enwogrwydd, a adroddir yn y llyfr, yn dechrau yn Nhredegar Newydd, diolch i gyfarwyddwr creadigol ac arweinydd y grwe p, Tim Rhys-Evans.
Yn rhannu llwyfan ag e bydd Cr Ysgol Pen Barras a'r grwe p cerddorol y Tocsidos Blr.
"Mae hi'n gymaint o fraint cael cwrdd wynebau newydd fel grwe p roc Y Bandana a'r gitarydd anhygoel Gareth Pearson.
Hefyd, y grwe p roc ifanc Sgidie Glas, o Geredigion, sy'n camu i'r llwyfan ar gyfer eu perfformiad mwyaf hyd yn hyn.
Yn ogystal 'r ffermydd godro, ymwelodd y grwe p fferm byffalo!
Yn aelod o Grwe p Russell o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain ?
Clywais Meic Stevens yn adrodd droeon sut wnaeth grwe p a sefydlwyd fel jc gael ei dderbyn fel un cwbl ddifrifol.
Bydd y cystadlaethau y bore 'ma yn cynnwys y Grwe p offerynnol, yr Unawd Cn Gelf dros 25 oed a Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn.
Ro'n i'n ffodus i gael grwe p o ffrindiau da - rhai dw i'n dal i fod mewn cysylltiad nhw heddiw.
"Bydda i'n dangos i grwe p o famau ifanc fod prynu eog cyfan yn rhatach yn y pendraw na ffiledi unigol.
"Mae dewis y corau terfynol ym mhob categori wedi bod yn dasg anodd iawn," meddai'r beirniad Stephen Connolly, cyn aelod o'r grwe p poblogaidd The King's Singers.
Wrth i Iolo geisio darganfod yr ateb bydd yn byw gyda theulu traddodiadol yn eu camp pysgota; yn cael gwahoddiad i fynd ar drip hela elc gyda'r grwe p olaf o helwyr ysbrydol; ac yn ceisio cadw ei draed ar ddec wrth fynychu trip pysgota masnachol i'r llwyth i'r moroedd mawr.