GWBL

AcronymDefinition
GWBLGuaranteed Withdrawal Benefit for Life (insurance/annuities)
References in periodicals archive ?
Fyddai hi ddim yn ormod dweud mai dyma waith mawr gyrfa'r archeolegydd o Lanbed wrth iddo weddnewid ein syniadau am yr abaty a dangos ei fod wedi ei godi'n gwbl fwriadol ar safle a oedd eisoes yn werthfawr a sanctaidd i'r Cymry.
"Dwi wedi dysgu cymaint wrth Shumana ac er bod gyda ni syniadau hollol wahanol yn aml iawn, roedden ni'n dwy yn gwbl gytun bod modd rhoi twist Cymreig i'r tapas!" "Mae 'na gymaint o botensial gyda bwyd Cymreig.
Os am eu plesio nhw beth am beidio defnyddio unrhyw Gymraeg o gwbl, a stopio rhoi'r holl grantiau yma i iaith farw?
A dyna pam eu bod nhw - ar adegau arferol, gwahanol i ddadleuon Brexit - yn siarad mewn siambr sydd bron yn gwbl wag.
Mae gwenyn ml yn gwbl wahanol, a'r gwenyn bach Cymreig, o leiaf, streips mwy brown neu melynfrown na melyn llachar, a dydyn nhw ddim yn creu nyth fel y cacwn.
Defnyddiwch ambell enghraifft ardderchog o lwyddiant person o gefndir di-Gymraeg i ymuno a dysgu'r iaith i guddio'r ffaith fod gwyl fawr yr iaith yn gwbl anweledig yn y ddinas y mae'n cael ei chynnal.
Eto, rhaniadau cwbl glir, diamwys - angiosbermau a gymnosbermau, ac eto, egluro'n gwbl syml yn union be ydyn nhw.
eddwas yn y nofel Gareth Prior ydi'r heddwas ddiweddaraf yng nghyfres Geraint Evans o straeon am drais a throsedd, ac mae'r frawddeg fer sydd yn cwta gyfeirio ato ar y clawr cefn yn gwbl gywir.
Yn wir, mynegodd Angharad Tomos y farn yn yr 'Herald' bryd hynny na ddylid fod wedi cynnal refferendwm Brexit o gwbl, a dyna farn llawer o'r mawreddogion hyd y dydd heddiw.
Ni ddylai'r sgiwer fod yn ludiog o gwbl a dylai ddod allan yn ln.
Yr hyn oedd yn eich cyfarch wrth y fynedfa oedd darn enfawr o ddur, a dyma edrych yn gegrwth a meddwl 'Beth ar y ddaear ydi hwn?' O fod yn gwbl onest, roedd yn debycach i bram plentyn na dim arall.
Tybed pam fod rhaid claddu Men ar lan afon o gwbl? Gol.