GWCW

AcronymDefinition
GWCWGeorge Washington Cold War (Washington, DC)
GWCWGenocide, War Crimes and the West (book)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae 'na nifer o enwau Cymraeg eraill ar y planhigyn bach cain yma: Aleliwia, bara a chaws, bara can y gog, bara can y gwcw, bara'r gog, blodau'r Drindod, bwyd y gwcw, clychau'r tylwyth teg, suran deirdalen a suran y gog.
Roeddynt wrth eu bodd ei chlywed am y tro cyntaf, ac un o'r hogiau'n holi ai'r gog 'ta'r gwcw oedd hi.
"Mam, what's the oldest song in Welsh?" She did not answer, but began the Welsh song: Gwcw fach, yr wyti' n fodlon...
Yn briodol iawn, Ifana Savill, yr un gafodd y syniad i greu Pentre Bach yn y lle cyntaf, yw awdures y straeon Dacw'r Gwcw a Mae Popi Yma.
I arwain y ffordd, cyhoeddwyd dwy gyfrol newydd yn seiliedig ar y Sali Mali newydd: Mae Popi Yma a Dacw'r Gwcw, sy'n rhoi blas o'r cynllun addysgol cynhwysfawr Pobl Pentre Bach a gyhoeddir ddiwedd flwyddyn nesa.
Ar l dringo allan o'r goedwig ar ochr Moel Lefn, roedd y gwcw yn brysur yn canu, a lwcus, roedd gen i ddigon o bres yn fy mhoced.
. Tybed a ddaw rhyw gwcw i'w nyth cyn bo hir, ond erbyn hynny bydd eu hwyau yn saff yn rhywle.
DIOLCH i Gareth Hughes, Corwen am ei lythyr yn son am y gwcw - tybed pwy oedd yr 'un o'r athrawon' gafodd lysenw?
Ac ma llawer wedi gofidio mor anodd ma pethe'n mynd i fod ar Barack Obama gyda'r pwysau anferth o bob cyfeiriad - wel, mi fydde hi dipyn anoddach arno fe tase fe methu pasio deddf yn ei dymor seneddol cynta, yn dibynnu ar feto Rwsia i allu gwneud hynny, ac ar ben popeth yn dibynnu ar glymblaid fregus yn llawn breuddwydwyr o wlad y gwcw.
DIDDOROL iawn oedd llythyr Howard Jones yn y Post Cymraeg, ac yn fy atgoffa o nifer o benillion neu ganeuon am y gwcw pan oeddwn yn Ysgol Gynradd Corwen ynghanol y Pumdegau a hyd yn oed lysenw i un o'r athrawon gan rywun direidus!
Diolch i Jenkin Griffiths, Bethel am gyfeirio at gwcw Ceiriog, ac i Goronwy O.
MAE'N dda cael clywed lle ry'ch chi'n sefyll yn y byd yma, a falle y dylen i ddiolch i Lywydd y Cynulliad am gadarnhau 'mod i'n byw yng Ngwlad y Gwcw (am fy mod o'r farn y dylai'r Cynulliad gefnogi papur dyddiol Cymraeg).