GWIB

AcronymDefinition
GWIBGraduate Women in Business
GWIBGeneva Women in Business (Illinois)
GWIBGraduate Women in Biology (University of Southern California)
References in periodicals archive ?
Beiciau mynydd a gwifrau gwib ydi'r dyfodol bellach.
Mae yna rywbeth symbolaidd yn y gwifrau gwib llwyddiannus.
Work with DHMH (Department of Health and Mental Hygiene), MBON (Maryland Board of Nursing), and other boards to develop a data set to assess workforce needs; encourage HRSA to set standards for data collection by the boards; collaborate with industry and government on establishing workforce targets and how to meet them, promote the participation of nursing leaders in the GWIB workforce assessment.
Nid cymylau cyffredin yw'r rhai sydd i'w gweld yn y pellter ond cymylau nosloyw (noctulucent) - cymylau sy'n cael eu ffurfio o lwch sr gwib neu o lygredd.
Gwib glwstwr i'r llinell derfyn yw'r canlyniad mwyaf tebygol, gyda'r tren bach mwyaf trefnus yn ennill y dydd.
Un rhedyn amlwg iawn yma dan y coed ydi'r rhedyn gwib neu'r gwibredyn, yr 'hard fern' yn Saesneg (Blechnum spicant); mae hwn i'w weld hefyd ar rostir cysgodol a hynny ar bridd asidig.
Isod dde, y rhedyn gwib ar lawr y |goedwig, a chwith mes ar y coed derw (llun a dynnwyd y llynedd) LLUNIAU: BETHAN WYN JONES
The youngsters from Ysgol Botwnnog on the Llyn peninsula won the North Wales heat of the regional technology challenge at Bangor University with their team Gwib.
The Gwib team consisted of Llyr Hughes, Arwel Evans, Thomas Evans, Mari Roberts, Sian Roberts and Dafydd Sion Williams.
Ni ddywedwyd beth oedd achos y difodiant: un o ser gwib Lembit wedi ein taro efallai.
Roedd y ceiliogod yn wynebu ei gilydd, yn moesymgrymu, yn cylchu ei gilydd, yn symud yn ol ac ymlaen gan arddangos y plu gwyn ar y gynffon ac yna'n sydyn mi fyddai un yn cymryd gwib at y llall nes y byddai hwnnw yn mynd o'r neilltu.