GWLT

AcronymDefinition
GWLTGreater Worcester Land Trust (Worcester, MA)
References in periodicals archive ?
After aging, one beam is positioned in GWLT, and a stiff, 29-mm-diameter rubber hose is positioned on top of it.
Bydd Ioan hefyd yn trafod agweddau mwy preifat ar ei fywyd fel y cyfnod y bu bron iddo ddod yn aelod o gwlt Cristnogol eithafol yn Llundain yn ystod ei ugeiniau cynnar.
Synnwn i ddim y bydd y llyfr yn dod yn dipyn o gwlt, fel y daeth C'mon Midffild genhedlaeth yn ol (er y byddai'r ffilmio yn fwy o her o bosib!) Ond dyma'r union lyfr sydd ei angen ar hyn o bryd i gael pawb i'w ddarllen.
Rhamantodd y Fictorianiaid am blentyndod, ond trowyd o''''n gwlt gan yr Edwardiaid.
Does neb yn fwy o edmygydd o Waldo, y dyn a'r bardd, na fi, ond peidiwch, da chi, a chreu rhyw gwlt o'i gwmpas.
Maew'r rhaglen yn edrych ar sawl agwedd ar gwlt y sombi
PETHE S4C, 9.30pm Jones yn trafod ei ddisg newydd o hen ganeuon Cymraeg, ei yrfa gyda'r Cwmni Opera Cenedlaethol ac yn lladd ar gwlt y "seleb".
Mae'r cymeriadau gwbl Gymraeg a Chymreig rheiny wedi troi'n gwlt, bron o bod.