GWMW

AcronymDefinition
GWMWGrampians Wimmera Mallee Water (Australia)
GWMWGeneralized Whitney-Mann-Wilcoxen
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ac mewn cyfres newydd o Pobol a'u Gerddi, mae Aled Samuel yn teithio i bob cwr a chornel o Gymru i weld beth yn gwmws mae pobl yn gwneud yn eu gerddi.
S4C, 8.25pm Yn y gyfres hon mae Aled Samuel yn teithio i bob cwr a chornel o Gymru i weld beth yn gwmws mae pobl yn gwneud yn eu gerddi.
Meddai Rhodri Morgan yn y rhaglen, "Fe fyddwn i'n dwlu gwybod yn gwmws beth wnaeth Morgan Watkin; i feddwl ei bod hi'n bosib iddo fe ddod ar draws Lenin a chael gwybodaeth oddi wrth Lenin ac yn gallu bwydo hynny yn ol i'r awdurdodau ym Mhrydain Fawr; os yw hynny'n wir, mae'n stori hollol syfrdanol."
"Mae'r chwaraewyr yn deall yn gwmws beth mae'n golygu i'r clwb ac i'r dref fod yn ol yn yr Uwch Gynghrair a dwi'n sicr y byddan nhw'n barod am ymweliad Aberystwyth."
Meddai Rhodri Morgan yn y rhaglen: "Fe fyddwn i'n dwlu gwybod yn gwmws beth wnaeth Morgan Watkin; i feddwl ei bod hi'n bosib iddo fe ddod ar draws Lenin a chael gwybodaeth oddi wrth Lenin ac yn gallu bwydo hynny yn ol i'r awdurdodau ym Mhrydain Fawr; os yw hynny'n wir, mae'n stori hollol syfrdanol."
Mae e gwmws fel mae'n edrych ar y teledu - lot o chwerthin, digon o chwarae o gwmpas, a thamaid o gystadleuaeth iach rhwng y timau.
Mae'r chwaraewyr yn deall yn gwmws beth mae'n golygu i'r clwb ac i'r dref fod yn ol yn yr Uwch Gynghrair a dw i'n sicr y byddan nhw'n barod am ymweliad Aberystwyth."
"BETH yn gwmws yw uwd, mam?" Dyna'r union gwestiwn a ofynnwyd i mi gan Ela fy nghroten saith mlwydd oed wrth y bwrdd brecwast ryw bythefnos yn ol.
GYDA llaw ar eich calon, ydych chi'n gwybod yn gwmws faint wnaethoch chi daluamylitrolaethynasydd gyda chi yn yr oergell?