GWRS

AcronymDefinition
GWRSGround Water Remediation System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrth gwrs, dyma'r ddinas leiaf yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig, ond cawn weld fod ganddi dipyn i'w chynnig o ran danteithion, gwestai, atyniadau, hanes a golygfeydd godidog.
MANAGEABLE CAPITAL PLANS: The capital improvement plan (CIP) includes final expansion of the Groundwater Replenishment System (GWRS) capacity, increasing the debt load by more than one-third with an associated modest increase in rates expected.
Additionally, besides being head of GWRS, Sieg currently manages the GWIM chief investment office team at present together with Keith Banks, president of US Trust, so that Merrill Lynch clients and advisers have a full range of investment solutions together with the intellectual capital of the Bank of America organisation.
* Patricio Diaz will be chief operating officer (COO) for GWRS; he joined Merrill Lynch in 2007 and most recently served as COO for the Investment Management & Guidance business.
The aggressive outreach campaign to garner public acceptance for GWRS started several years before the project began in 2008.
Aeth un stori papur newydd mor bell a nodi y pethau y dylid eu cadw: ffa pob wrth gwrs, wel ffa mewn tun o bob math ac yna pa fath o diwna - tun eto wrth gwrs.
"Wrth gwrs mae 'na ryw gysylltiad rhwng bob un o'r artistiaid ag Ynys Mon, ardal yr Eisteddfod.
Ac wrth gwrs, o lo'r Rhondda y crewyd cyfoeth Caerdydd, gyda'r siec cyntaf am filiwn o bunnoedd yn y Gyfnewidfa Lo yn cael ei dalu am lo o'r Rhondda.
Doedd yr Hen Destament ddim yn help wrth gwrs: "Y mae unrhyw wr neu wraig yn eich plith sy'n ddewin neu'n swynwr i'w roi i farwolaeth; yr ydych i'w llabyddio a cherrig..." (Lefiticus).
Wrth gwrs fod y maes yn fach yn ymyl rhai Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol, ond tydi Llangollen ddim yn pwyso ar ardaloedd eang o gyfrannu cannoedd o filoedd o arian i'w coffrau bob blwyddyn i'w cynnal.
A falle eu bod nhw'n iawn, wrth gwrs - ma' nhw'n amlwg yn deall pwysigrwydd cael cymunedau Cymraeg lle mae'r Gymraeg yn brif iaith os yw'r iaith i oroesi.