GWSG

AcronymDefinition
GWSGGeorge Washington Strike Group
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bu ymffrostio gwag ynghylch Thatcher yn rheoli'r wlad ar ychydig oriau o gwsg. Byddai Gladstone yn deffro ac yn mynd i welyau eraill yn ei gartref.
Mae'n debyg bod 28 miliwn o bobl Prydain ddim yn cael digon o gwsg -a dwi'n un ohonyn nhw.
Noson foethus o gwsg Ar ol yr holl antur yna, fyddai neb yn eich beio chi am fod eisiau noson dda o gwsg.
Rydan ni'n colli un awr o gwsg yn y gwanwyn a'i gael yn l yn yr hydref.
EVANS Dewi Yn dawel yn ei gwsg ar nos Sul, Mawrth 15, 2015 hunodd Dewi, Nash Avenue, Caerfyrddin; priod ffyddlon Averil, brawd annwyl, wncwl hoffus a chyfaill ffyddlon.
Ac am mod i'n troi a throsi a chicio'r cwilt oddi arna i drwy'r nos, chafodd fy ffrind Luned druan fawr o gwsg yn y bync oddi tana i naddo.
Yn dawel yn ei gwsg, o Tyddyn Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun.
Nid fy lle i yw beirniadu, wir, achos dyw e ddim wedi ei anelu ata i, fel person sydd well gydag e gwsg tawel yn y prynhawn yn hytrach na'r "swn mawr" bondigrybwyll.
Diwrnod a lanwodd fy enaid gan roi i mi'r noson orau o gwsg mewn misoedd."
Y gwas gwiw a gwsg ganaf - ef ydyw'r 'Atgyfodiad cyntaf'; Blodyn ir heb weld un haf Ei raid yw'r rhew - od oeraf
O dan y to hwn - boed eich geni'n freintiedig neu dlawd oeddech, dihuno yn y ty mawr, ar ol canrif o gwsg.