GYD


Also found in: Financial, Wikipedia.
AcronymDefinition
GYDGuide
GYDGuyanese Dollar (ISO currency code)
GYDHeydar Aliyev International Airport (Baku, Azerbaijan)
GYDGeneral Youth Division
GYDGlobal Yacht Delivery (Alicante, Spain)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond dyw wythnos Maggi ddim wedi bod yn hwyl a sbri i gyd. "Roedd rhaid i mi wneud shifft gyda Merched y Wawr - ac maen nhw angan pob cymorth.
Wrth grwydro'r ddinas, gan bostio ar y cyfryngau cymdeithasol neu ateb negeseuon e-bost ar eich ffA[acute accent]n poced neu'ch llechen efallai, mae'n ddigon posibl taw lled-ddargludyddion wedi eu cynhyrchu gan gwmniIQE, sydd a'i bencadlys yng Nghaerdydd ac y mae ei A[acute accent]l troed allforio'n ymestyn dros y byd i gyd, fydd yn pweru eich dyfais.
A Rhoi mewnwelediad i fywyd yn y spotlight, a dangos nad yw e'n fl i gyd. Dyw bod yn enwog ddim wastad yn hwyl.
'Roedd Oes Aur, Ty Gwydr, Ffa Coffi Pawb a Tynal Tywyll i gyd yn chwarae Maes B.
Yn wir, ar wahan i'w nofelau - mwy na dau ddwsin i gyd - un o'm hoff lyfrau yw The Taliesin Tradition, A Quest for the Welsh Identity.
Ond mae ynddi dueddiad i fod yn ofergoelus ac rydan ni i gyd yn ymwybodol ers blynyddoedd na ddylid rhoi blodau gwyn iddi.
Dywedodd cyfarwyddwr gweithrediadau'r cwmni, David O'Keefe: "Mae agwedd Stefano at waith ac at y dasg mewn llaw yn esiampl i ni gyd ac mae ei sgiliau arweinyddiaeth yn glir i bawb eu gweld.
Yr ydym i gyd wedi cael oes ar y ddaear yma i geisio sicrhau bydd ein henaid yn mynd i'r lle cywir.
Mae'r cwmni'n enwog am eu gwaith dawns ar gyfer plant iau, ac roedd symudiadau'r traed a'r coesau o fewn ciwb syml (ond ddim mor syml chwaith!) yn wych, a'r ffordd roedden nhw'n cyfleu'r cyffro a'r nerfusrwydd rydan ni i gyd yn ei deimlo mewn byd newydd, diarth yn codi gwen.
Noswyl Nadolig, bydd y teulu i gyd yn cael barbeciw a stecs traddodiadol Americanaidd.
Ond yn rhaglen ola'r gyfres Mamwlad nos yfory, bydd Ffion Hague yn darganfod nad oedd pethau'n fl i gyd i'r wraig fusnes a aned ym Merthyr.
Mae'r ras ar y brig yn fwy cyffrous nag mae hi wedi bod ers tymhorau lawer, gyda'r pencampwyr Y Seintiau Newydd, y Barri a Nomadiaid Cei Connah i gyd yn y frwydr am y brig.