GYW

AcronymDefinition
GYWGlobal Youth Work
GYWGillespie Young Watson (law firm; New Zealand)
GYWGorgeous Young Woman
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond roedd y robin bach (oedd cyn wlyped ag y gwnai dwr o) wedi dal fy sylw ac mi fum wrthi am hir yn ei wylio o a'r ddau gyw. Roedd un i weld yn begera am fwyd yn fwy taer na'r llall, gan agor ei big yn fawr ac ysgwyd ei adenydd hynny fedra fo.
hiding, lying in wait D it gets into my hair" (GYW: 654).
500ml o stoc llysiau neu gyw iar Dull 1 Rhowch grafiadau yng nghroen y porc gyda chyllell finiog a rhwbio halen i'r croen 2 awr cyn ei goginio, gan ei adael heb ei orchuddio yn yr oergell.
na fuasai'r bennod hon wedi bod ar gael i mi pan oeddwn i'n gyw o fyfyriwr.
Gwas ffarm oedd fy nhad ac yno y cawsai ei ginio Nadolig, gan adael mam a'm brawd hynaf a minnau yn y cartref gyda'r addewid o gyw ir gan chwaer fy nhad i ni at ginio.
Mae'r stori yn dechrau yn Gibraltar ac yntau yn gyw o filwr ac yn gorffen ym mrwydr Waterloo pan ddaeth yn uchel swyddog enwog.
Mae'r stori'n dechrau yn Gibraltar ac yntau yn gyw o filwr ac yn gorffen ym mrwydr Waterloo pan ddaeth yn uchel swyddog enwog.
Gyda llaw, dydi'n ddiddorol sut mae ymadroddion fel "hen gyw gog ydi o" wedi llithro i mewn i'n hiaith.
Gwych oedd gweld y lluniau anfonodd Netta Pritchard, Mynytho atom o'r draenog a'i gyw sy'n ymweld a'i gardd ac yn rhannu bwyd y gath.
Yn y flwyddyn 1988, dros Glawdd Offa, dywedir i gyw titw mawr gael ei fwydo gan ditw Tomos las.
Mi lwyddodd yn rhyfeddol a chyn pen chwinciad roedd hi'n pasio dau gyw creyr glas gweddol fawr i lawr i Kelvin eu modrwyo, ac yna mi ges innau ordors, "Gafael yn hwn i mi er mwyn i mi gael cyfle i fodrwyo'r llall, a phaid a'i adael o'n agos at fy llygaid i!" A chyn i mi gael amser i feddwl, roedd cyw creyr glas reit nobl yn fy llaw, a finna'n cael cyfle i ryfeddu at y bwndel yma o blu oedd a'i galon yn curo.
Fel ei rhieni, mae Branwen yn gyw o dras sy'n perthyn i'r "cwmni bychan" hwnnw o genedlaetholwyr sy'n credu yng Nghymru a'i dyfodol.