GAWN


Also found in: Dictionary.
Related to GAWN: GAWM
AcronymDefinition
GAWNGIAC (General Inquiry Access Code) Assessing Wireless Network
GAWNGiac Auditing Wireless Network
GAWNGerman Alumni Water Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The Internal Security Forces announced in a statement that Gawn also met with ISF Director-General Maj.
Gawn is scheduled to take over the post from Major General Michael Finn, of Ireland, on Aug.
"It's such a blessing to be able to provide for needs that our grant doesn't cover, like professional licensure tests, background checks for employment, and transportation assistance," said Nancy Griffin, the program coordinator and a member of GAWN.
Dyna ddiwrnod Marathon Llundain ac yn ystod rhaglen nos Iau mi gawn ddymuno'n dda i'r rhwydd gamwyr sydd wedi bod yn paratoi i redeg ac am yr elusenau fydd yn elwa wedi'r chwysu a'r tuchan.
He remanded Stephen Bustard and Farrell back into custody and released Gawn and Olywn Bustard on continuing bail.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Lanbed ac ar ran Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan a'r Drindod Dewi Sant, gawn ni ddymuno Nadolig llawen a heddychlon i chi.
Yno, yn l arbenigwyr addysg, (nid cynghorwyr Plaid Cymru, Llais Gwynedd nag unrhyw un arall) - fe gawn addysg well.
Mi gawn olwg ar ddigwyddiad sy'n ferw o dechnoleg a chyfleon gwaith i bobl ifanc Gwynedd a Mon, sef cynllun STEM yng Ngholeg Menai yn ystod rhaglen nos Lun.
Ac mi gawn ei weld yn wynebu ei her ddiweddaraf - bod yn actor yn y pantomeim, Eira Wen.
Mewn cyfres wyth rhan fe gawn glywed sut mae''r Gymraeg yn cael ei siarad heddiw.
Mr Hopley was objecting to a bail application by Thomas Finlay, 29, from Gawn Street, East Belfast, who denies conspiring to rob using a firearm or imitation at The Oval.