References in periodicals archive ?
Die Anlage Hoogradioactief Avfal Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) in Vlissingen nahe dem KKW-Standort Borssele wurde 2003 in Betrieb genommen (5) und zeichnet sich nicht nur durch ihre innovative technische Losung, sondern auch durch eine interessante offentlichkeitswirksame Kommunikationsstrategie aus: Im Rahmen regelma[beta]iger planma[beta]iger Instandhaltungsma[beta]nahmen wird alle 20 Jahre die Gebaudehulle mit einem den Witterungswiderstand erhohenden Oberflachenschutzsystem neu beschichtet, wobei sich die anfanglich orangene Wandfarbe mit jeder folgenden Instandhaltungsphase weiter der Farbe Wei[beta] annahert, wie in Abbildung 1 angedeutet ist.
Nawrot, Centre for Environmental Sciences, Hasselt University, Agoralaan gebouw D, 3590 Diepenbeek, Belgium.
Reconnue et appreciee par ses maitres, elle s'illustre en 2014 et en 2015 en France et a l'etranger, en interpretant notamment Jonathas dans David et Jonathas et avec ses talents lyriques, elle chante Zais de Rameau a Versailles, au Concert gebouw d'Amsterdam et au Theater an der Wien.
The next concert will be on May 3 at the Muziekgebouw stage in Eindhoven and the third performance on May 5 at the Concert Gebouw Theater in Amsterdam.
In Cultuur onder vuur worden de oorlogsjaren beschreven van het Koloniaal Instituut, nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen/Tropenmuseum, dat in 1923 werd geopend aan de Mauritskade in wat toen het grootste gebouw van Amsterdam was.
Proces-verbaal der christelijk sociale conferentie gehouden te Amsterdam, gebouw Nieuwe Heerengracht (Patrimonium) op maandag 9 en dinsdag 10 januari 1905 (Utrecht: Wentzel, 1905), 93.
roeshoofd komt aan op een zomerdag de inrichtingstuin is zonbestoven schuin voor de ingang wappert een vlag het gebouw zindert warm als een oven roeshoofd groet het ontvangstcomite het welkom is bijna majestueus verplegers vormen een assemblee patienten gedragen zich genereus flushhead arrives on a summer's day the clinic's garden's sun ray-pollinated in front of the entrance a flag is fluttering the building's shimmering warm as an oven flushhead greets the welcoming committee a welcome almost majestic nurses forming an assembly patients behaving generously
After nearly being bowled over by a horde of tall and noisy students in the gigantic elevator of the Van Unnick Gebouw at "De Uithof", a large precinct of the University of Utrecht, I arrive at the right floor, to find absolute silence.
30pm on summer Wednesdays at the Concert - gebouw Orchestra (off Van Baerlestraat) see top orchestras rehearse for their evening performances for free.
Jansen, 1919:103) Met haar kind woont Marie in een vervallen gebouw aan de rand van het Maleierkwartier.
Author info: Correspondence should be sent to: Elke Van Hoof,Vakgroep MFYS VUB KRO gebouw niveau -1 Laarbeeklaan 101 1090 Brussels--Belgium Elke.
Roos, Historische bescbrijving van het gebouw der Maatschappij Felix Meritis [Amsterdam, 1800), 27).