GEFN


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
AcronymDefinition
GEFNGeneral Electric Financial Network
GEFNGood Enough for Now
References in periodicals archive ?
STIWDIO GEFN: AIL SYMUDIAD S4C, nos Fercher 9.30pm, English subtitles available
Mae'r stori a'r melodiau wedi goroesi'r degawdau ac mi fydd y rhaglen Y Stiwdio Gefn: Nia Ben Aur yn brawf o hynny wrth i artistiaid cyfoes berfformio'r caneuon.
Mae hi'n fywiog, yn chwareus, siaradus, yn gyfeillgar ac yn gefn i bawb.
Ond gan 'mod i gefn llwyfan, dw i'n methu allan ar wylio dipyn o'r cystadlu, felly bob blwyddyn mi fydda i'n gwylio'r cystadlu eto ar wefan S4C i'w werthfawrogi'n iawn!" Mae Trystan yn edrych ymlaen at ddychwelyd adref i Gymru, i fod yn rhan o wyl sydd mor bwysig iddo.
Dyma Tony James o Generation X ar y llwyfan hefo'r Cimarons, dyma Viv Albertine (y ferch ddelia yn y byd) yn cael tynnu llun hefo Steel Pulse, dyma Patti Smith a Burning Spear yn gwenu gefn llwyfan.
Her fawr Barry ydi ceisio rhoi plentyn ar gefn un ohonyn nhw i'w marchogaeth -
Pan fydd rhai cadwraethwyr weithiau'n galw am ail-gyflwyno anifeiliaid coll i gefn gwlad, mi fyddan nhw fel arfer yn son am yr afanc, neu'r blaidd, ond mi faswn i wrth fy modd pebai'r sylw'n cael ei roi ar greaduriaid bach mwy cyffredin.
Eleni fy mhleser mawr ydi gweld yr holl adar yn yr ardd gefn. Yn aml iawn mi fyddaf yn gweld i fyny i ugain o Eurbinciaid (Gold-finches) yma ar y tro a llawer o Titw Tomosiaid.
SIR - What an extraordinary tribute to Welsh folk music legend Alun Sbardun Huws from Y Stiwdio Gefn on S4C last Saturday.
MEWN rhifyn arbennig o'r Stiwdio Gefn bydd rhai o enwau amlycaf cerddoriaeth Cymru yn perfformio detholiad o ganeuon cyfarwydd y cerddor a'r cyfansoddwr, Alun 'Sbardun' Huws.
MEWN ymateb i gais Bethan Wyn Jones, ceisiaf ddisgrifio rhywbeth a ddigwyddodd yn yr ardd gefn yma ddechrau mis Mai.
Fe dorrodd ei gefn, ac yn methu gwneud llawer ar y fferm am tua blwyddyn.