GSPSS

(redirected from Greyscale Softcopy Presentation State Standard)
AcronymDefinition
GSPSSGreyscale Softcopy Presentation State Standard
GSPSSGemi Sarana Praja Sanvardana Samithiya (Sri Lanka)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.