GW

(redirected from Grondwet)
Category filter:
AcronymDefinition
GWGames Workshop
GWGod's Word Translation (bible)
GWGeorge Washington
GWGeorge Washington University
GWGateway
GWGlobal Warming
GWGeorge W (Bush)
GWGuild Wars (video game)
GWGoodwill
GWGreat Wall (Asian automobile manufacturer)
GWGood Work
GWGross Weight
GWGround Water
GWGuerrilla Warfare
GWGravitational Wave
GWGuinea-Bissau (country code, top level domain)
GWGuess What?
GWGreat White (Shark)
GWGundam Wing (game)
GWGardner-Webb (University)
GWGulf War
GWGolden Week (holiday period in Japan)
GWGroupWise (Novell)
GWGebrauchtwagen (used Car)
GWGrondwet (Dutch)
GWGravity Wave
GWGround Wire
GWGrain Weight
GWGod Willing
GWGeorge Washington Bridge (between New York, NY and Fort Lee, New Jersey; above Hudson River)
GWGreat Weapon (gaming term)
GWGlobal Witness
GWGee Whiz
GWGuided Weapon
GWGestation Weeks (fetal development)
GWGenital Warts
GWGround Wave
GWGaming World
GWGreat Western Bank
GWGetting Wet
GWGewiss (Italian electronics manufacturer)
GWGerard Way (singer)
GWGamewinners (website)
GWGift Wrapping
GWGeorge Wassouf (musician)
GWGlaxoWellcome (pharmaceuticals)
GWGrey Wolf, Inc. (stock symbol)
GWGiga-Watt (10^9 watts)
GWGround Window
GWGeneral Warning
GWGreene-Wood (array)
GWGamma World (roleplaying game)
GWGlobal Warfare (gaming)
GWGeekworks (US and Australia)
GWGaseous Waste
GWGameWinning (Goals; hockey)
GWGhostwalk (roleplaying games, Dungeons & Dragons)
GWWell Graded Gravels
GWGoblin Workshop (gaming, World of Warcraft)
GWGamers' Workshop (magazine)
GWGoogle Whack
GWGrab Working-Level Sampling
GWGreeley West High School (Greeley, Colorado)
GWGround Wetness
GWGroup of Work (Saudi Arabia)
GWGamer Within (gaming forum)
GWGeneric Workstation
GWGalanthus Woronowii (flower bulb)
GWGEEIA Workload Schedule
GWGaming Wizard
GWOne-Particle Green Function (g) with Screened Coulomb Interaction (w)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(1) Met beleid word bedoel die taalbepalings (Artikel 6) van die Suid-Afrikaanse Grondwet, Wet 108 van 1996.
Alhoewel die Suid-Afrikaanse grondwet vryheid van geloof verseker, kan dit 'n bron van konflik wees indien sekere dele van die samelewing dit as hulle roeping beskou om die samelewing teen sekere vorms van kunsbeoefening te beskerm, terwyl ander voel dat die effek van 'n ander se geloofsbeoefening inbreuk maak op hulle vryheid om self keuses te maak.
My hoerskooljare (1992-1996) was 'n tyd van ingrypende politieke transformasie in Suid-Afrika--die eerste swart meerderheidsregering het aan bewind gekom, swart kinders het saam met my begin skoolgaan, ek het geen oproepinstruksies in standerd 9 ontvang nie, veldskool en kadette is summier afgeskaf, selfone, e-pos en ander tegnologiese wonders het my wereld begin oorneem, 'n liberale grondwet ter beskerming van menseregte is aangeneem, gayregte is formeel juridies bekragtig met gevolg dat gays vir die eerste keer uit hul gate gekruip het, ensovoort.
Tydens een van haar momente van "onthou", roep die hoofpersoon naamlik die Grondwet van die land op: "Elkeen het ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm word." (160) Hiermee word die didaktiese element en die begeerte van die implisiete outeur om mens en samelewing tot 'n meer omvattende begrip van naasteliefde en wedersydse respek aan te spoor, dus enigermate te ooglopend.
In die geval van Suid-Afrika beteken dit dat die voormalige koloniale taal, Engels, voorrang geniet en dat al die ander tale wat amptelike status in die Grondwet geniet, gemarginaliseer word.
Hulle het tot die besef gekom dat as burgers van die land, vroue die reg en die plig het om politieke partye verantwoordelik te hou vir die implementering van die Grondwet en alle regeringsbeleidstelsels vir ontwikkeling.
In die negentigerjare van die vorige eeu het Suid-Afrika die wereld verstom deur die staking van oorlogsaktiwiteite en die onderhandeling tussen die vroeere vyande aan 'n oorgangsgrondwet wat uiteindelik sou uitloop op vrye verkiesings, 'n volledig inklusiewe demokrasie en 'n nuwe, progressiewe grondwet. 'n Deurslaggewende drumpel is bereik waardeur die bekende wereld van die apartheidsjare onherroeplik agtergelaat is en 'n onbekende nuwe tydvak betree is.
Ons het 'n grondwet wat elke persoon se menseregte en vryheid verseker, maar daar sal altyd 'n verskil wees tussen teorie en praktyk, omdat dit aan die einde van die dag oor die verandering van houdings gaan."
Een poezie-experiment dat de voorbije maanden media-aandacht kreeg, is de literaire-adaptatie van de Europese grondwet door David van Reybrouck en Geert van Istendael.
de (2007), "Waarom vrijheid van godsdienst uit de grondwet kan," Socialisme en Democratie 64(10): 18-24.
'n Ewe belangrike tema wat min in eietydse literatuur aan die bod kom en waaroor Krog wel skryf, is in watter mate veral wit mense by clie nuwe, demokratiese grondwet in die land baat.
Logemann published an article entitled 'Nieuwe gegevens over het ontstaan van de Indonesische grondwet van 1945' (New data on the creation of the Indonesian Constitution of 1945).