GIG

(redirected from Gwasanaeth Iechyd Gwladol)
AcronymDefinition
GIGGlobal Information Grid (US DoD)
GIGGlobal Information Grid
GIGGenetic Interest Group (UK)
GIGGet It Going
GIGGreen Is Good
GIGGlobal Investment Group (various organizations)
GIGGuangzhou Institute of Geochemistry (China)
GIGGiga-Byte
GIGGwasanaeth Iechyd Gwladol (Welsh: National Health Service)
GIGGod Is Great
GIGGet in Gear
GIGGrowing in Grace (various religious organizations)
GIGGrand Invalide de Guerre (military disability information)
GIGGay International Group (Geneva, Switzerland)
GIGRio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brazil - International Airport (Airport Code)
GIGGoldenTalk Investment Group
GIGGetting Involved Guide (various organizations)
GIGGroupement des Ingénieurs en Géomatique (French: Geomatics Engineers Group; Switzerland)
GIGGPS Integration Guide
GIGGeneral Industry Group (Australia)
GIGGuild Inn Group
GIGGhosts in Gloom (gaming clan)
References in periodicals archive ?
Drama am gyflwr dementia ydy 'Y Tad' ac mae'r cynhyrchiad yma yn cyd-fynd a phen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed.
Byddwn yn cael cipolwg ar bwysau a heriau dysgu o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn ogystal a chlywed straeon pwerus am gleifion a gweithwyr proffesiynol ysbrydoledig sy'n mowldio meddygon yfory.
Aryr un pryd, roedd Pasport Codi a Chario Cymru Gyfan yn cael ei ddatblygu ar gyfer staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a llywodraeth leol a fyddai'n rhoi sicrwydd igyflogwyrfod staff wedi'u hyfforddi i safon benodol, ond nid oedd yn cael ei fabwysiadu yn y sector annibynnol.
Roedd cydweithrediad parod staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn allweddol er mwyn cael ffilmio'r myfyrwyr, cleifion a'r staff a dilyn eu datblygiad fel meddygon ymroddedig a galluog.
Y ceffylau blaen ar hyn o bryd yw Aneurin Bevan, sylfaenydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol,Owain Glyndwr,arweinydd gwrthryfel diwethaf y Cymry yn erbyn Coron Lloegr, y cantorionTom Jones a Bryn Terfel a'r act ores Catherine Zeta Jones.
Ar il cyfnod o weithio fel Awdiolegydd gyda'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ymunodd x Heddlu Gogledd Cymru ym mis Medi 2001.
Mae gan Vodafone hanes sicr o gyflenwi atebion symudol i'r sector cyhoeddus gyda chytundebau gydag adrannau llywodraeth leol, rhanbarthol a chanolog megis y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.