H-BPH

AcronymDefinition
H-BPHHereditary Form of Benign Prostatic Hyperplasia