H-I

AcronymDefinition
H-IHydralazine/Isosorbide Dinitrate (drug)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
H-i, AL48 ve AL72 gruplarinin her iki beyin kuresindeki kaspaz-3 ve kaspaz-8 duzeyleri kontrol grubuna gore belirgin yuksekti (hepsi icin p=0,0001).
Gruplar sadece cerrahi islem uygulanip herhangi bir tedavi verilmeyen kontrol (S) grubu, serum fizyolojik (SF) verilen hipoksi-iskemi (H-I) grubu, iskemi sonrasi 30.
Kontrol grubundaki sicanlarin sol ve sag beyin kuresi kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktiviteleri H-I grubu, AL48 grubu ve AL72 grubundaki sicanlarin kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktiviteleri ne gore belirgin dusuk bulundu (Tablo 1 ve Tablo 2) (hepsi icin p=0,0001).