HACHO

AcronymDefinition
HACHOHaitian-American Community Help Organization
References in periodicals archive ?
Wel, hynny yw, nes y deuai gofyn iddi ddadlau ei hachos a bryd hynny, doi'r person deallus, hyderus i'r golwg gyda grymuster.
Yn ogystal ai dyma pa ham y collodd Cymru eu hachos i gymryd lle Rwsia mewn achos llys yM Mhencampwriaeth Pel-droedEwrop?
El menu incluye platillos tipicos de la comida de mar como son hachos con camarones, rollos de camaron, ademas de ensalada de pollo en BBQ, pastas, hamburguesa y una variedad de postres y bebidas.
Efallai bod y rhai hyn yn fwy parod i siarad ac i ddadlau eu hachos yn gyhoeddus ar y pwnc dan sylw os bydd angen.
TAN GWYLLT - mae nhw wedi mynd a dod erbyn hyn, dwi'n gwbod ond, yn ein hachos ni, naethon nhw ddim dod o gwbl eleni ac mae'n anhebyg y cawn ni eu gweld nhw tan y flwyddyn nesa rwe an, yn l cyngor y dre.
Roedd cynrychiolwyr Eos yn gorfod mynd i Lundain i ddadlau eu hachos hyd yn oed.
Yn ei hachos hi, roedd pawb yn barod i gael sbort a sbri.
Yn achos Gwynfor Evans, efallai nad yw'r profiad hwnnw yn union yr un fath gan ei fod wedi byw cymaint o'i fywyd o flaen llygaid y genedl yr oedd yn pledio ei hachos mor daer.
Yn ein hachos ni yn yr ysgol ramadeg i ferched nid oedd gwyddoniaeth ar y daflen amser o gwbl.
Roedd hyn yn ergyd i gynhyrchwyr llaeth ac yn gwanhau eu hachos wrth frwydro i gael gwell pris am eu cynnyrch.
A falle y dylwn i hefyd eich rhybuddio i beidio a chyffwrdd addurniadau Nadolig - anafwyd bron i fil o'u hachos y llynedd - a pheidiwch a choginio na rhoi cynnig ar DIY - anafwyd cannoedd o filoedd yn sgil hynny'r Dolig diwetha.
Amser a ddengys a fydd hi'n ennill ei hachos ond, wir ichi, mae yna rywbeth go ryfedd am rywun yn cwyno bod ei dydd wedi ei ddifetha.