HADU

AcronymDefinition
HADUHIV/AIDS and Development Unit
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Reit wrth ochr y lon darmac roedd hi'n braf gweld y meillion coch yn gwenu'n siriol arna i, ac ychydig yn nes draw roedd llydan y ffordd (Plantago major; Greater Plantain) a'i flodau wedi hen hadu. Sdim rhyfedd mai un enw ar hwn ydi cynffon llygoden fawr - mae'r pen o flodau yn edrych yn rhyfeddol o debyg i gynffon llygoden.
Hadu also reiterated that Syria has the right to tell all sides that its strategy in fighting terrorism would never allow it to be a Troy horse to allow the US or any other side to use it in order to enter Syria.
Os ydych chi eisiau porfa o'r ansawdd orau, rhaid gofalu nad yw'n cael ei or- bori neu, os ydych am ei dorri fel silwair, - gofalu nad yw'n gor - dyfu a hadu.
Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wayaqulana sami'na wa'asayna.
Cynefin collddail morwrol ydi Coed Mor er fod 'na ambell i goeden gonwydd wedi hadu yma.
Roedd y blucen felen wedi hadu hefyd a'r had fel gwln cotwm meddal, ysgafn yn cael ei gario ar adain y gwynt.
Nid ydynt i gyd yn hadu ond medrant fyw yn y ddaear am flynyddoedd ac yna hadu maes o law.
A dwi'n siwr eich bod wedi casglu pen dant y llew wedi iddo hadu gan chwythu ar y pen gwyn o hadau er mwyn gweld faint o'r hi.
According to the spokesman Tuesday, XEN Pindi Gheb Arshad Javed along with Divisional Deduction Team found direct connections from IESCO's line by installing illegal 100 KVA Transformer to base camp office ZKB (Sub Contractor Al-Khair Company at Dk Habib Abad) near village Hadu Wali UC Chabb Tehsil Jang.
Cynnyrch wedi ei hadu yw''r blodau yn y darlun, gyda llawn cymaint wedi eu chwynnu, a bydd yn ddiddorol gweld sawl tro bydd y rhain yn blodeuo eleni.